S pojmom „modrý pondelok“, ktorý zvyčajne padá na tretí pondelok v januári, prišla skupina psychológov v roku 2005 a považuje sa za deň, kedy sa cítime v roku najhoršie.  Modrý pondelok nie je vedecký dokázaný, ale psychológovia, ktorí s ním prišli, zohľadnili množstvo faktorov, kedy sa cítime najhoršie.
V rámci prevencie sa zúčastnili žiaci III. ročníka vzdelávacej aktivity pod názvom Duševné zdravie v spolupráci s krajskou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene. Lektorka Mgr. Alžbeta Bosnyák Bahúlová prezentovala problematiku cez krátky film, hovorila tiež o najrozšírenejších psychických poruchách, situáciách kedy vyhľadať pomoc a o formách pomoci. Veľmi efektívne v tejto oblasti pracuje Liga za duševné zdravie, napríklad pomocou stránky Ako sa máš pomáha ľudom identifikovať pocity, ktoré pre nich predstavujú problém.

Mgr. Danica Gondová