Dňa 30. januára 2023 navštívili žiaci II. PSB triedy výstavu pod názvom Slovensko v štátnej symbolike. Cieľom bolo pripomenutie si pôvodu a vývoja našej štátnej symboliky  prostredníctvom viac ako 800 obrazových a textových exponátov, vyobrazení heraldických archívnych dokumentov a muzeálnych prameňov, ktoré dokumentujú obdobie našich dejín od Veľkej Moravy až po súčasnosť. Putovná výstava Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa dostala do priestorov radnice vďaka spolupráci Mesta Banská Bystrica a Štátneho archívu v Banskej Bystrici.

 

Mgr. Danica Gondová