Informácie pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium poskytované prostredníctvom Portálu vysokých škôl nájdete na adrese:

www.portalvs.sk [3]

www.portalvs.sk/sk/aktuality [4]

www.prihlaskavs.sk [5]

 

Links:
------
[3] http://www.portalvs.sk/
[4] http://www.portalvs.sk/sk/aktuality
[5] http://www.prihlaskavs.sk/