Dňa 31. 3. 2023 sa uskutočnilo Krajské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnila naša žiačka Eliška Kaderjaková s prácou na tému: KORONAVÍRUSY. Súťažila v odbore 06 Zdravotníctvo a farmakológia. Umiestnila sa ako úspešná riešiteľka. Blahoželáme.

PaedDr.  Miriam Záchenská