Na súťaži  v poskytovaní  prvej pomoci- stredoslovenský región na SZŠ Žilina sme sa umiestnili na krásnom 2. mieste.

Dňa 25. apríla 2023 sa na SZŠ v Žiline  konal 15. ročník súťaže v poskytovaní prvej pomoci, ktorej vyhlasovateľom je Asociácia stredných zdravotníckych škôl. Súťažilo desať 3-členných družstiev žiakov zdravotníckych škôl zo stredoslovenského regiónu.  Na 5 stanovištiach boli nasimulované rôzne situácie, kde súťažiaci museli poskytnúť adekvátnu laickú prvú pomoc a volať na operačné stredisko ZZS. Na správnosť postupu dohliadala porota – záchranári zo Záchrannej zdravotnej služba, zo SČK a učiteľky Stredných zdravotníckych škôl.

Za našu školu súťažili: z II.PSA triedy Karin Bejdáková a  z II.PSB triedy Helena Bartíková a Nikola Filadelfiová. Za úspešnú reprezentáciu našej školy im ďakujeme. Víťazom súťaže sa stalo družstvo zo SZŠ  Lučenec. Všetkým srdečne gratulujeme.

Pedagogický dozor zabezpečila Mgr. Kurčíková