Dňa 16. 10. 2023 sme realizovali v spolupráci s lektorkou Ľubomírou Veselovskou zo Space exkurziu pre žiakov 1. ročníka. Ukázala nám priestory Centra, oboznámila nás s realizovanými i pripravovanými
projektami.Vyskúšali sme 2 aktivity orientované na finančnú gramotnosť a tímovú spoluprácu prostredníctvom inovačných metód. Centrá práce s mládežou Space slúžia ako nástroj práce s mládežou, starostlivosti o mládež, podpory zamestnanosti mladých  a tiež ako prevencia ich upadnutiu do statusu NEET.

Mgr. Danica Gondová