Žiaci I. PSB triedy si vyskúšali svoje zručnosti v obväzovej technike aj pri zhotovovaní sadrových obväzov a dláh. Precvičovali si prípravu pacienta, prostredia aj pomôcok na zhotovenie sadrovej dlahy.

Mgr. Romana Tuhárska a Mgr. Martina Kmeťová