Meno a priezvisko        

 Funkcia  

Telefón 
  Mgr. Jozef Vallašek 
 riaditeľ 
045/5203712
 Mgr. Jana Kopčanová
 zástupkyňa riaditeľa 
 045/5203729 
 Ing. Jana Kmeťová
 zástupkyňa riaditeľa TEČ 
 045/5203741 
  PhDr.. Jozefína Suchomelová              
          vedúca praktického vyučovania    
 045/5203728 
 Mgr.  Danica Gondová
 výchovný poradca
 045/5203730