Školský rok: 2020-2021, 1. polrok

 

 

P. č. Priezvisko, meno, titul Deň Čas Deň Čas Kontakt  
     1. Balážová Iveta, Mgr. pondelok   8.00 -   8.45 utorok 14.00 - 14.45 52037 - 27 52037 - 40
     2. Gáborík Marek, Mgr. pondelok   9.00 -   9.45 utorok 12.45 - 13.30 52037 - 27 52037 - 30
     3. Gelienová Denisa, Mgr. pondelok 13.30 - 14.15 piatok    9.00 -   9.45 52037 - 27 52037 - 34
     4. Gondová Danica, Mgr. utorok   9.00 -   9.45 piatok   12.50 - 13.35 52037 - 27 52037 - 44
     5. Hrivnáková Darina, PhDr. pondelok 10.05 - 10.50 streda  13.15. - 14.00  52037 - 27             52037 - 35
     6. Hrivnáková Lýdia, PhDr. pondelok 13.15 - 14.00 piatok 10.05 - 10.50 52037 - 27 52037 - 45
     7. Hrušková Iveta, Mgr. pondelok 13.15 - 14.00 štvrtok 14.00 - 14.45 52037 - 27 52037 - 34
     8. Chabada Ján, Ing. pondelok 8.05 - 8.50 utorok 13.40 - 14.25 52037 - 27 52037 - 43
    9. Imrovičová Viera, PhDr. streda 13.15 - 14.00  štvrtok 10.05 - 10.50 52037 - 27 52037 - 34
   10. Kamenická Anna, PhDr. streda 8.00 - 8.45 štvrtok 14.00 - 14.45 52037 - 27 52037 - 34
   11. Medeková Xénia, PhDr. pondelok 15.15 - 16.00 utorok 11.00 - 11.45 52037 - 27 52037 - 34
   12. Murínová Zuzana, PhDr. streda 14.25 -15.10 piatok 8.00 - 8.45 52037 - 27 52037 - 34
   13. Mužíková Petra, Mgr. pondelok 10.05 - 10.50 štvrtok 12.50 - 13.35 52037 - 27 52037 - 34
  14. Rybanská Silvia, Mgr. pondelok 13.30 - 14.15 štvrtok  10.30 - 11.15 52037 - 27 52037 - 34
  15. Tretiaková Zuzana, PaedDr. utorok 11.00 - 11.45 streda  13.00 - 13.45 52037 - 27 52037 - 42
 16. Ťavodová Karin, Mgr. pondelok  10.05 - 10.50 streda  13.10 - 13.55 52037 - 27 52037 - 34
  17. Uhrinová Ľubica, PhDr. streda 11.00 - 11.45 pondelok   12.45 - 13.30 52037 - 27 52037 - 34
 18. Víglaská Mária, Mgr. utorok 10.05 - 10.50 piatok    8.05 -  8.50 52037 - 27 52037 - 34
 19. Záchenská Miriam, Mgr.  pondelok 10.05 - 10.50 utorok 12.50 - 13.35 52037 - 27 52037 - 43