Informácie k externému štúdiu pre školský rok 2019/2020 budú včas zverejnené.