V školskom roku 2021/2022 Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene aktivuje v externej forme štúdia nasledovné študijné a učebné odbory:

- učebný odbor - 5371 H sanitár (jednoročné večerné štúdium),
- študijný odbor - 5361 N praktická sestra (dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium).

Informácia o externom štúdiu je dostupná tu

Kritériá pre prijatie uchádzačov do učebného odboru 5371 H sanitár pre školský rok 2021/2022 sú dostúpme tu.
Prihláška na štúdium, učebný odbor - 5371 H sanitár je dostupná tu.

Kritériá pre prijatie uchádzačov do študijného odboru 5361 N praktická sestra pre školský rok 2021/2022 sú dostúpme tu.
Prihláška na štúdium, študijný odbor - 5361 N praktická sestra je dostupná tu.

 

Bližšie informácie na č. t. 045/5203711.