Školský rok 2017/2018

 

Poznáme svoje telo                               15. 6. 2018

Celoštátna súťaž v prvej pomoci             12. - 13. 6. 2018

Fullova ruža 2018

Súťaž v prvej pomoci regionálne kolo      19. 4. 2018

Biblická olympiáda 2018    okresné kolo  21. 3. 2018

Olympiáda ľudských práv    krajské kolo   8. 2. 2018

 

Školský rok 2016/2017

 

Celoštátna súťaž v PP v Žiline

Medzitriedna súťaž z anatómie 

Súťaž Fullova ruža 2017 - úspech našej žiačky

IT Fitness Test 2017

Mladý digitálny Európan - súťaž cez NÚCEM

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci

Súťaž v prvej pomoci - regionálne kolo - oznam

Súťaž Mladý Európan

Krajské kolo SOČ

Školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci - vyhodnotenie 

Biblická olympiáda 2017

Súťaž v PRVEJ POMOCI

Úspech našej žiačky na Olympiáde ľudských práv

Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu

Zelený objektív 

iBobor

Genius Logikus