Projekt bol určený pre 7 študentov Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene, študijného odboru zdravotnícky asistent a jedného pedagóga.

Zúčastnili sa štyria študenti z 4. B triedy - Beňová Petra, Ďuricová Ivana, Jombík Peter, Považanová Michaela a tri študentky zo 4. A triedy - Kučerová Michaela, Krkošková Renáta, Spišiaková Michaela.

Pedagogický dozor:  Mgr. Jozefína Suchomelová

 

Cieľom projektu bolo:

1.      Získať teotetické a praktické zručnosti v starostlivosti o seniorov.

2.      Pomoc študentom integrovať sa do európskeho trhu práce a otvoriť nové možnosti rozvoja odborných, jazykových a sociálnych kompetencií.

3.      Získať základné komunikačné zručnosti v španielskom jazyku.

Pri výbere krajiny sme sa orientovali na Španielsko, táto krajina je považovaná za krajinu s vysokým počtom zahraničných dôchodcov, ktorí sem prichádzajú pre vysokokvalifikovanú zdravotnícku starostlivosť a príjemnú klímu v jesenných a zimných mesiacoch.

  Residencia Seniors v meste Benalmádena, kde študenti pracovali, má dlhoročné skúsenosti v sociálnej skupine seniorov. Mesačný pobyt na odbornej stáži poskytol študentom možnosť overiť si kvalitu odbornej prípravy, ktorú získali na škole a zároveň získať nové praktické skúsenosti v sociálnej skupine seniorov. Tiež naučiť sa pohotovo reagovať na neočakávané situácie a to všetko pri používaní cudzieho jazyka. Štyri týždne bola doba prijateľná na to, aby študenti zistili, že príprava na SZŠ vo Zvolene, je na vysokej odbornej úrovni a že sa vieme zaradiť bez problémov do európskeho trhu práce.

  Účastníci získali Certifikát o absolvovaní praxe v Residencii Seniors s individuálnym výborným hodnotením, Diplom o absolvovaní jazykového kurzu španielskeho jazyka. Celý priebeh stáže majú študenti zapísaný do dokumentu Europass.

  Na základe uskutočnenej stáže a jej výsledkov bola nadviazaná ďalšia spolupráca s organizáciami tohto typu v Španielsku a obidve strany prejavili záujem o ďalšiu spoluprácu.

 

Mgr. Jozefína Suchomelová

 

Kvalita života seniorov v európskych domovoch dôchodcov