Cieľom projektu bolo získať teoretické aj praktické zručnosti v oblasti pomoci drogovo závislých, integrovať študentov do Európskeho trhu práce, otvoriť im nové možnosti rozvoja odborných, jazykových a sociálnych kompetencií.

Pri výbere krajiny sme sa orientovali na Španielsko, pretože táto krajina patrí medzi európske štáty s najrozšírenejšou konzumáciou drog a zároveň táto krajina poskytuje vysoko kvalitné služby pre drogovo závislých.

Študenti pracovali v organizácii Proyecto Hombre, ktorá má dlhoročné skúsenosti s liečbou a prevenciou drogovej závislosti, zameriava sa na tri základné aspekty:

1. prevencia konzumácie drog,

2. liečba,

3. zaradenie vyliečených závislých do všetkých oblastí spoločnosti.

Organizácia Proyecto Hombre dlhodobo spolupracuje so sprostredkovateľskou organizáciou Ekip Európa a má skúsenosti s mladými stážistami z EU projektov, ktorí vykonávali prax v tomto centre.

Na záver odbornej stáže študenti získali certifikát o absolvovaní praxe a diplom z jazykového kurzu zo španielskeho jazyka.

Priebeh stáže majú študenti zapísaný v Europassoch .

Absolvovaním stáže získali študenti neoceniteľné odborné zručnosti a skúsenosti, základy komunikácie v španielskom jazyku, spoznali novú kultúru.

Študentom sa stáž veľmi páčila, vyjadrili spokojnosť a radi by sa tam opäť vrátili.

     Ďakujeme riaditeľstvu Strednej zdravotníckej školy a sprostredkovateľskej organizácii Ekip Európa, že nám umožnili realizovať daný projekt.

 

vyučujúce:   Mgr. Denisa Gelienová                                          

                   Mgr. Mária Víglaská    

 

Úloha zdravotníckeho asistenta v zariadeniach drogových závislosti