"Zvyšovanie kvality zdravotníckeho vzdelávania v EÚ" 

V dňoch od 30. mája do 12. júna 2010 šiesti učitelia Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene absolvovali stáž v španielskej Malage, kde v rámci projektu „Zvyšovanie kvality zdravotníckeho vzdelávania v EU" získali bohaté poznatky a načerpali nové trendy v oblasti zdravotníckeho vzdelávania. 

 Ing. Zuzana Vančová, Managing Director agentury Ekip Europa, na prvom pracovnom stretnutí podala učiteľom informácie o programe a priebehu stáže a odovzdala im pracovné a informačné materiály. Počas pracovných návštev na stredných školách sa učitelia stretli s riaditeľmi škôl alebo s ich zástupcami, pedagogickými pracovníkmi, ktorí im sprehľadnili všeobecný úvod do systému vzdelávania v Španielsku, a boli oboznámení s normatívmi, ktoré upravujú vzdelávací systém v Španielsku. 

Na škole I. E. S. Santa Bárbara Málaga sa žiaci učia od 16. roku dva roky všeobecnovzdelávacie predmety a ďalšie dva sa špecializujú podľa odborov: základy ošetrovania, farmaceutický a dentálny odbor. Vyučovanie sa síce končí 1. júna, ale v priebehu tohto mesiaca musí byť škola pripravená pre budúci školský rok po všetkých stránkach. V škole ostávajú už len žiaci, ktorí robia opravné skúšky. Učitelia mali možnosť vidieť prípravu žiakov na opravnú skúšku z predmetu základy ošetrovania, kde žiaci na modeli prezentovali starostlivosť o mŕtve telo, a z predmetu administratíva a zdravotnícka dokumentácia. Žiačka sa pripravovala samostatne, využívala odbornú literatúru, počítač a získané poznatky spracúvala písomne najprv na koncept a potom na čistopis.

Zaujímavosťou bola prehliadka odborných učební. Škola má perfektne a kompletne vybavené: laboratórium dentálnej hygieny, dentálnej protetiky, laboratórium pre analýzu biologického materiálu, učebňu mikroskopického vyšetrenia, v ktorej každý žiak pracuje s mikroskopom, štyria žiaci môžu sledovať prácu učiteľa a výsledky prezentovať cez počítač, laboratórium pre analýzu životného prostredia a potravín, laboratórium pre sluchové orgány, kde sa žiaci oboznamujú s audiometrickým vyšetrením sluchu dospelých a detí. Nechýba ani učebňa informatiky.

Bohatá knižnica, esteticky upravená na vysokej úrovni, priťahuje žiakov nielen cez veľkú prestávku, ale aj v odpoludňajších hodinách a voľnom čase (podľa vyjadrenia učiteľky). Spracúvajú tu odborné témy, ale aj problematiku jazykov, poézie, prózy, geografie, histórie, športu, kultúry, módy v spolupráci s knihovníkom na plný úväzok.

Štyri roky je v prevádzke veľká spoločenská miestnosť, esteticky tiež na vysokej úrovni, v ktorej sa konajú veľké akcie školy, napr. 9. júna 2010 sa v tejto miestnosti odovzdávali diplomy absolventom školy.

Pracovná návšteva štátnej strednej školy Instituto de Educación Secundaria Ben Garibol pripravuje študentky pre prácu v centrách so starostlivosťou o osoby so špeciálnymi potrebami, ako sú seniori, psychicky a fyzicky postihnutí ľudia, ako aj na výpomoc týmto ľuďom v ich domácnosti.  Poskytla učiteľom širokú predstavu, ako pripravovať žiakov pre starostlivosť, ošetrovanie seniorov a klientov ZŤP, inšpiráciu zaviesť získané poznatky do jednotlivých predmetov na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene.

Príprava a samotná práca je psychicky veľmi náročná, treba priznať, že mnohí sa vzdávajú štúdia, ale tí, ktorí školu ukončia, pracujú s veľkým záujmom, ochotou, majú pracovné miesta a môžu si zakladať i vlastné organizácie na pomoc postihnutým dôchodcom v domácnosti. Žiaci sa učia kompletne všetko, čo súvisí s chodom domácnosti a čo klient potrebuje: pripraviť stravu, prať, šiť, používať spotrebiče, vymeniť žiarovku, zabezpečiť hygienu, podávať lieky, dvíhať klienta, ako pracovať s autistami, sluchovo postihnutými, pracovať s počítačom, internetom, organizovať voľný čas, v prípade potreby skontaktovať sa telefonicky s poradenskou službou, získať informácie, ako si založiť vlastnú organizáciu poskytovania služby postihnutým seniorom. Zväčša sem prichádzajú žiaci po ukončení základnej školy, ale aj vekovo starší - od 30 až po 50 rokov.

Učitelia boli počas stáže oboznámení i so systémom vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktorí končia štúdium ako zdravotná sestra, na vysokých školách, s ich vývojom, ale i perspektívami do budúcnosti. Tieto informácie prezentovala Scuela universitaria de enfermeria Málaga.

Veľkým prínosom tejto stáže boli i kultúrne aktivity a získanie základov vedomostí zo španielskeho jazyka. Dvojtýždňovým miestom pobytu bola Malaga, druhé najväčšie mesto Andalúzie a hlavné mesto provincie, mesto plné kontrastov a pestrého života. Rodisko slávneho maliara P. Picassa a herca A. Banderasa. Prehliadku mesta zorganizovala Ing. Z. Vančová. Začala sa v srdci mesta, na námestí Plaza de Chinitas, ktoré hýri príjemnými tavernami a starobylými obchodíkmi. Smerovala k Picassovmu múzeu a na námestie Plaza de la Merced, kde Picasso strávil prvé roky svojho detstva v dome č. 15. Večerné posedenie pri čaji so sprievodným brušným tancom malo nádych španielskeho temperamentu aj pre žiakov, ktorí práve v tomto čase s dvoma pedagogickými pracovníkmi začínali mesačnú odbornú prax v Benalmadene.

Druhú nedeľu pobytu v Malage učitelia aj žiaci absolvovali prehliadku mohutnej Alcazaby- svedka minulosti, že Malaga bola v čase vlády maurských Nasrovcov najdôležitejším obchodným prístavom. Najvyššia terasa hradu poskytla prekrásny výhľad na strechy mesta, na prístav a na hlavný bulvár Paseo del Parque s reprezentačnými budovami, ako je colný úrad či radnica. Prezreli si v Starom meste i renesančnú katedrálu z roku 1528, ktorá sa stala symbolom víťazstva kresťanstva nad islamom, prezývaná „La Manquita" (tá, ktorej niečo chýba), pretože má len jednu vežu a nemá dokončenú strechu.

 Dedinka Mijas preslávená svojimi oslími taxíkmi očarila učiteľov i žiakov tradičnou bielou architektúrou ožiarenou slnečnými lúčmi, úzkymi uličkami preplnenými obchodíkmi so suvenírmi, reštauráciami, vyhliadkovými terasami, odkiaľ bol fantastický výhľad na pobrežie Costa del Sol. Tanec flamenco priam vášnivo, v istom momente zdržanlivo vnútil španielsku atmosféru najhlbšieho pocitu človeka - lásky, radosti, nádeje, ale i nenávisti, žiarlivosti i strachu. Krátky oddych, osvieženie všetci našli v Múzeu vína, ale i prekvapenie - degustáciu troch druhov vín s odborným výkladom, ako určovať kvalitu vína zrakom, čuchom a chuťou. Prehliadka Múzea remesiel, Múzea miniatúr a zastávka na návrší pri aréne, kde sa konajú býčie zápasy, dotvorili bohatý deň o nové poznatky a zážitky.

Ing. Z. Vančová zahrnula do programu i Gibraltár, skalnaté územie o rozlohe 6,5 km2, ktoré od 18. storočia pevne drží vo svojich rukách Veľká Británia. A tak skupina ôsmich učiteľov a ôsmich žiakov mala možnosť sledovať cez okná mikrobusu na trase Malaga- Gibraltár prekrásnu prírodu s olivovými hájmi, zaujímavú a honosnú architektúru Costy del Sol i jej zlatý hrebeň - Marbelu - stredisko bohatých z celého sveta, od filmových hviezd po arabských ropných šejkov.

Gibraltár tiež pripravil svojimi raritami niekoľko milých prekvapení. Príchod k hraničnej čiare a prechod cez pristávaciu plochu letiska do centra Gibraltar City, Main Street, hlavná ulica, preplnená obchodmi s bezcolným tovarom a jednoznačne britský rituál striedania stráží zaujal všetkých účastníkov. Plavba loďou k delfínom či výstup lanovkou na hlavnú atrakciu- Apes Den, Opičiu skalu, kde je možné sledovať bezstarostné, občas i bezočivé opice- makaky, ale i väčšinou nákladné lode prichádzajúce z kontinentov do Gibraltáru. Letmo cez ustupujúci závoj hmly bolo vidieť i vrchol marockého pohoria Džabal Musa.

Učitelia spoznali i Granadu - mesto rozjímania, snov a fantázie, poslednú baštu Maurov v Španielsku i najväčšieho triumfu Izabely a Ferdinanda, mesto, ktoré ponúka návštevníkom úžasný výhľad na snehom pokryté vrcholky Sierry Nevady. Prezreli si palácový komplex Alhambru, skvost maurského staviteľstva, bývalú rezidenciu nasrovskej dynastie. Prechádzka po zelených záhradách paláca Generalife, krása fontán, záhonov ruží, vôňa rozmarínov, rozkvitnutých fikusov, mandarínkových stromov i krásny pohľad na mesto z veže Torre de la Vela zanechal naozaj nezabudnuteľný zážitok a potvrdil známy výrok, že na svete neexistuje nič horšie, ako byť v Granade slepý.

Tento zážitok umocnili i ďalšie zastávky v Granade - dva objekty, ktoré dali postaviť kráľovskí manželia Izabela a Ferdinand, majestátna goticko-baroková katedrála (Catedral de Granada) a kráľovská kaplnka (Capilla Real). Umeleckým zážitkom bol pohľad na mramorový sarkofág kráľovských manželov, ich dcéry Juany I. Bláznivej a zaťa Filipa I. Krásneho od talianskeho sochára Domenika Fancelliho, ale i prehliadka zbierky obrazov kráľovnej Izabely v sakristii Capilly Real.

Záverečná časť pobytu v Španielsku bola umocnená spoločnou večerou v prekrásnom klenote Costy del Sol v Benalmadene. Prístav Puerto Marina žiaril nádhernou architektúrou, množstvom športových člnov a záplavou kvetov.

Posledný deň si učitelia prevzali od Ing. Z. Vančovej certifikát o účasti na projekte Leonardo da Vinci: „Zvyšovanie kvality zdravotníckeho vzdelávania."

V mene všetkých zúčastnených učiteľov ďakujem riaditeľovi školy Mgr. J. Vallašekovi a pevne verím, že získané vedomosti z pobytu v Španielsku budeme uplatňovať vo výchovnovzdelávacom procese. 

Za kolektív PaedDr. Zuzana Tretiaková

Zvyšovanie kvality zdravotníckeho vzdelávania v EÚ 

 

  Fotoalbum z Projektu sa nachádza na staršej webovej stránke školy tu.