"Spoznávanie teoretického a praktického vzdelávania v školách a zdravotníckych zariadeniach v Španielsku" 

Vyhodnotenie zahraničnej stáže v Malage, Španielsko 

Na zahraničnej stáži, ktorá bola súčasťou projektu „Spoznávanie teoretického a praktického vzdelávania v školách a zdravotníckych zariadeniach v Španielsku"  sa zúčastnilo 6 pedagogických pracovníkov Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene. Uskutočnila sa v termíne od 10. apríla do 24. apríla 2011.

Počas celého pobytu sa o účastníkov starala a poskytovala dôležité rady Ing Zuzana Vančová, managing director agentúry Ekip Európa.

 Po príchode do Malagy sa uskutočnilo prvé stretnutie účastníkov, na ktorom boli oboznámení s programom pobytu a so základnými informáciami.

Prvý pracovný deň sme navštívili Strednú školu Santa Barbara, ktorá sa špecializuje  na prípravu zdravotníckych asistentov. Školu navštevujú študenti od veku 16 rokov  a rozširujú si v nej kvalifikáciu aj dospelí. Zaujímavosťou boli skupiny, kde boli študenti mladší aj s dospelými. Počas návštevy školy sme mali možnosť navštíviť hodinu ošetrovateľstva, kde sme sledovali  besedu  študentov s príslušníkom Červeného kríža, ktorá bola zameraná na poskytnutie prvej pomoci pri haváriách. Zároveň sme mohli  vidieť  výborné vybavenie triedy pracovnými nástrojmi, ktoré je naozaj na vysokej úrovni. Zaujímavé boli pre nás aj hodiny  všeobecných predmetov, ako napríklad angličtiny a matematiky.

Druhý pracovný deň sme strávili návštevou Vzdelávacieho centra Rafael Salinas, ktoré slúži na  vzdelávanie dospelých ľudí predovšetkým tých, ktorí stratili prácu a chcú si rozšíriť kvalifikáciu. Centrum patrí medzi najväčšie a najlepšie vybavené centrá v Španielsku a venuje sa školeniu dospelých v odboroch dentálny technik, automechanik, zvárač, murár, záhradník a tak ďalej.

Tretí pracovný deň patril návšteve Strednej školy Ben Garibol, ktorá je zameraná na prípravu  pracovníkov  v centrách poskytujúcich  starostlivosť osobám so špeciálnymi potrebami, ako sú seniori, psychicky a fyzicky postihnutí ľudia. Počas návštevy sme videli triedu prispôsobenú špeciálne pre prípravu zdravotníckeho personálu.

Návšteva Univerzity v Malage spolu s krátkou prehliadkou centra pre starostlivosť o chorých na Alzheimerovu chorobu bola poslednou návštevou vzdelávacích inštitúcií v Malage. Pri prehliadke univerzity špecializujúcej sa na prípravu zdravotných sestier sme boli oboznámení so spôsobom štúdia  a s odbormi, ktoré sa dajú študovať na univerzite. Návšteva denného stacionára , ktorý poskytuje starostlivosť o pacientov postihnutých Alzheimerom, ukončila prehliadku univerzitného komplexu.

Nielen návšteva vzdelávacích inštitúcií, ale aj výlety do okolia Malagy a prehliadka samotného mesta patrili do  programu tejto stáže. V prvom rade by som chcela spomenúť návštevu hradu Alcazaba, ktorý je dôkazom  arabskej nadvlády v tejto časti krajiny a zároveň jej kresťanského znovuzískania. Z najvyššej terasy hradu sa nám ukázal nádherný výhľad na celé mesto. Mohli sme vidieť  radnicu, renesančnú katedrálu z roku 1528, ktorá sa stala symbolom víťazstva kresťanstva nad islamom, prezývaná „La Manquita" (tá, ktorej niečo chýba), pretože má len jednu vežu a nemá dokončenú strechu, rodný dom Pabla Picassa. Atmosféru celého mesta dotvára hlavná ulica - Alameda Principal plná obchodíkov a taverničiek, ale aj krátke a úzke uličky, kde sme sa mohli na chvíľu zastaviť, posedieť pri káve či horúcej čokoláde a mlčky sledovať ruch tohto veľkomesta. K najnezabudnuteľnejším zážitkom patrili procesie, ktoré sa tu odohrávali celý „Svätý týždeň" čiže „Semana Santa" a patria ku hlavným „ťahákom" turistov  v tomto veľkonočnom období. Procesií sa pravidelne zúčastňuje aj rodák z Malagy - Antonio Banderas, ktorého ,žiaľ, sme nemali šťastie vidieť naživo. Samozrejme, že sme nemohli vynechať prehliadku Múzea Pabla Picassa a Múzea moderného umenia, ako aj nádhernej katedrály, ktorá je dominantou mesta. Prechádzky po pláži, zbieranie mušlí ako aj jemné ovlaženie sa v morskej vode nás v tomto ročnom období príjemne naladili.

Okrem obdivovania krás mesta Malaga sme podnikli výlety do blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Najprv to bolo malebné mestečko Mijas, nazývané tiež Biele mesto, pretože všetky domy a budovy sú tu natreté nabielo. Prehliadka tohto mestečka začala pri stanovisku „burro taxi" čiže taxík ťahaný oslami, potom nasledovala prechádzka úzkymi uličkami s typickou južanskou atmosférou až na vrch so Svätyňou Panny Márie, ktorá je vyhĺbená do skaly, kde podľa legendy našiel otec  svoje dve deti ukryté v jaskyni. K dotvoreniu správnej atmosféry prispelo aj vystúpenie španielskych tanečníkov flamenca a nakoniec návšteva Múzea vína spojená s ochutnávkou typických španielskych vín aj s odborným výkladom, ako správne vychutnať tento „božský mok".

Nemenej príťažlivý bol aj výlet do „Anglicka" - čiže do krajiny , ktorá patrí Veľkej Británii - Gibraltár. Lanovkou sme sa vyviezli hore na skalu, z ktorej sa nám naskytol úchvatný výhľad na časť Španielska, ale aj na Afriku, aj keď kvôli počasiu sme ju len trochu „tušili", kde a ktorým smerom sa rozprestiera. Zábavné bolo pozorovanie opíc makakov  - ktoré si tu vraj doniesli Angličania, keď dobyli Gibraltár. Neskôr prehliadka hlavného námestia spojená s fotením sa s typickou anglickou strážou a samozrejme malými nákupmi v obchodíkoch či typickým anglickým jedlom „fish and chips", ktoré sme si dali v jednej z reštaurácií vytvorila dokonalý dojem pobytu na anglickom území.

Nepochybne zaujímavý bol aj výlet do hlavného mesta Andalúzie - Sevilla. Najprv sme  išli na prehliadku tretej najväčšej katedrály v Európe, ktorá nás uchvátila nielen svojou veľkosťou, ale aj množstvom nádherných oltárov vo vnútri katedrály a miestom, kde sú uložené pozostatky Krištofa Kolumba. Najsilnejším zážitkom bol výhľad z veže katedrály. Po prehliadke katedrály sme absolvovali prehliadku hradu hneď oproti so zaujímavým anglickým parkom. Napokon prechádzka po Španielskom námestí  umocnila výborný dojem z tohto veľkomesta.

Slávnostná večera v reštaurácii na brehu mora ukončila náš dvojtýždňový pobyt. Po nej sme obdržali certifikáty o absolvovaní stáže a malé upomienkové darčeky, z ktorých sme mali veľkú radosť.

Na záver sa chceme poďakovať p. riaditeľovi, Mgr. J. Vallašekovi a hlavnej koordinátorke pobytu Ing. Z. Vančovej a chceme vyjadriť pevnú nádej, že získané poznatky uplatníme pri vyučovaní v našej škole.

Za kolektív Mgr. Iveta Balážová

Spoznávanie teoretického a praktického vzd.v Španielsku

 

 Video z projektu na YOUTUBE: