Prax slovenských zdravotníckych asistentov v európskych zdravotníckych zariadeniach

  

V rámci projektu „Prax slovenských zdravotníckych asistentov v európskych zdravotníckych zariadeniach", ktorý pripravila Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene absolvovali študenti tretieho ročníka odbornú prax v NsP v českom Vyškove a v španielskej Málage. V dňoch 29. mája až 26. júna študenti tretích ročníkov absolvovali odbornú prax v zdravotníckom zariadení NsP Vyškov, v Proyecto Hombre Málaga a residence Seniors v Benálmadene. V priebehu štyroch týždňov vykonávali odbornú prax na troch chirurgických a troch interných ošetrovacích jednotkách v spolupráci so študentmi Strednej zdravotníckej školy vo Vyškove. V Proyecto Hombre sa 7 žiačok zapojilo do liečby ľudí, ktorí sú závislí od návykových látok. V residence Seniors Benálmadena zas žiaci a žiačky poskytovali odbornú ošetrovateľskú starostlivosť starým ľuďom, ktorí sa o seba z rôznych dôvodov postarať nevedeli. Počas odbornej praxe mali možnosť presvedčiť sa aj o podmienkach, v ktorých pracujú zdravotnícki zamestnanci v zahraničí. Nadobudli nové skúsenosti a praktické zručnosti pri konkrétnych ošetrovateľských aktivitách, overili si teoretické vedomosti, komunikačné zručnosti v praxi a mali možnosť porovnať podmienky praktického vyučovania na odborných pracoviskách na Slovensku, v Českej republike i v Španielsku.

Študenti hodnotili absolvovanú odbornú prax veľmi pozitívne. Vyjadrovali maximálnu spokojnosť s prístupom personálu, vysoko pozitívne hodnotili hygienický štandard ošetrovacích jednotiek i ďalších zdravotníckych a sociálnych zariadení, starostlivosť a záujem o pacientov, prístup zdravotníckeho personálu k pacientom, pozitívne medziľudské vzťahy a  vybavenie zariadenia. Touto cestou by sme  radi poďakovali vedeniu Strednej zdravotníckej školy za možnosť zúčastnenia sa uvedených projektov a vyjadrili úprimné poďakovanie riaditeľovi školy Mgr. Jozefovi Vallašekovi.

V popoludňajších hodinách boli pre študentov organizované rôzne aktivity, zamerané na spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok mesta Vyškov, Málaga a okolia. Navštívili miestny aquapark, dinopark a zoopark. V priebehu víkendov absolvovali výlety do okolitých miest ako Brno, Slavkov či Kroměříž. Mali možnosť spoznať ich historické a kultúrne pamiatky, neopísateľnú Podzámockú a Květnú záhradu v Kroměříži, zámok Slavkov, púť v dedinke Křtiny. Študenti spoznávali i národné prírodné rezervácie Jaskyňu Byčí skála, Punkevní jaskyne, priepasť Macocha.

Žiaci si v Málage užili stredozemné more a nádhernú mestskú pláž. Navštívili hrad v Málage, typické španielske mestečko Mijas a pozreli si vášnivé Flamenco. Cez víkendy cestovali za voľnočasovými aktivitami do okolitých miest - Fuenchirola, kde navštívili biopark, Toremolinos, Benálmadena. Teplé letné počasie využili na návštevu historického centra Málagy.

Projekt reagoval na aktuálne trendy a zmeny prebiehajúce v ošetrovateľskej praxi a vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov. Základným cieľom projektu bolo zvýšenie výstupných štandardov vedomostí a zručností študentov odboru zdravotnícky asistent.  Hlavný prínos spočíva v rozvoji špecifických skúseností v rámci uskutočňovania ošetrovateľskej praxe, čím sa zároveň  podporila aj schopnosť samostatného a profesionálneho prístupu žiakov počas vykonávaných aktivít.

Získané skúsenosti im pomôžu  v rozhodovaní o ďalšom štúdiu a v lepšom uplatnení sa na trhu práce, či už v prostredí slovenského zdravotníctva alebo v zahraničí.

 

PhDr. A. Kamenická, Mgr. J. Kopčanová, Mgr. V. Imrovičová