odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2019/2020 nájdete tu v PDF.

 

                                                Mgr. Jozef Vallašek

                                                riaditeľ školy