Kritériá pre školský rok 2022/2023 pre dennú formu štúdia, 4-ročné štúdium odboru 5356 M zdravotnícky asistent (od 15. 3. 2022 praktická sestra - asistent) sú dostupné tu.

 

Kritériá pre školský rok 2023/2024 pre dennú formu štúdia, 4-ročné štúdium odboru 5356 M zdravotnícky asistent (od 15. 3. 2022 praktická sestra - asistent) sú dostupné tu.