4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2021/2022 sú dostupné tu.

 

                                                Mgr. Jozef Vallašek

                                                riaditeľ školy