Ústna forma internej časti maturitnej skúšky - harmonogram skúšania

     28. máj 2018   IV. A a IV. B

     29. máj 2018   IV. A a IV. B

     28. máj - 30. máj 2018   II. ZAkA

     28. máj - 30. máj 2018   II. ZAkB

 

  

 

                                                                                                                                                                 

 

Mgr. Jozef Vallašek

      riaditeľ školy