Plánovaný termín preškolenia zdravotníckych asistentov (február 2019) sa z dôvodu nezáujmu odbornej verejnosti presúva na neskôr.
Aktuálny termín bude včas zverejnený.

 

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen oznamuje, že v súlade s platnou legislatívou a na základe záujmu zamestnávateľov organizuje preškolenie absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent, ktorí získali vzdelanie na strednej zdravotníckej škole podľa predpisov platných do 31. augusta 2013. Preškolenie škola zabezpečí v spolupráci so zamestnávateľom. Vyhláška 28/2017 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR účinná od 01. 03. 2017 sa nachádza tu. Záujemca o preškolenie odošle žiadosť s kópiou vysvedčenia o maturitnej skúške zamestnávateľovi (ak preškolenie zabezpečuje zamestnávateľ) alebo na adresu:

Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, 96001 Zvolen.
 

Informácie

1. Prihláška na preškolenie zdravotníckych asistentov v PDF tu.
2. Pokyny k preškoleniu zdravotníckych asistentov v PDF tu.
3. Oznam o IV. termíne preškoľovania

IV. termín preškoľovania zdravotníckych asistentov bude dňa 19. 11. 2018.
Zaradení uchádzači budú včas písomne informovaní.

 

                                                                                       

 

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy