Členovia:

1. Zuzana Donovalová IV. ZA – predseda ŽSR

2. Viktória Sekerková II. PSB – podpredseda ŽSR

3. Dušan Petrík I. PSA

4. Alex Váradi I. PSB

5. Timea Keuschová II. PSA

6. Terézia Gondová III. PSA

7. Hana Farkašová III. PSB

 

Plán práce Školského parlamentu pri Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene pre školský rok 2021/2022 je dostupný tu.