Školský rok 2023/2024

19.12.2023 Zbierka pre nadáciu Srdce na dlani
07.11.2023 Pozývame na študentskú kvapku krvi na pôde Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene
03.11.2023 Pozvánka na Deň otvorených dverí 2024
19.10.2023 Oznam pre žiakov - nové vydanie časopisu Kam po strednej

 

Školský rok 2022/2023

11.08.2023 Oznam pre zamestnancov školy
30.06.2023 Úradné hodiny v čase letných prázdnin
30.06.2023 Prajeme krásne, slnečné a bezpečné prázdniny (dovolenky)
26.06.2023 Oznam - Odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa školy
23.06.2023 VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK - 5371 H sanitár (jednoročné večerné štúdium)
22.06.2023 VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 5361 N praktická sestra (dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium)
20.06.2023 VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK II. kolo
05.06.2023 Oznam - kritéria pre odbor 5371 H sanitár a 5361 N praktická sestra pre šk. rok 2023/24
30.05.2023 Druhé kolo prijímacích skúšok do študijného odboru 5361 M praktická sestra19.05.2023 Výsledky prijímacích skúšok I. kolo
09.05.2023 Výsledky prijímacích skúšok I. kolo – 2. termín
04.05.2023 Výsledky prijímacích skúšok I. kolo – 1. termín
14.02.2023 Informácie pre uchádzačov o VŠ
06.02.2023 Valentínska kvapka krvi
31.01.2023 Oznam - bola zverejnená informácia o externom štúdiu
12.01.2023 Oznam - rodičovské združenie 20. 01. 2023
09.01.2023 Oznam o externej forme štúdia pre šk. rok 2023/24
20.12.2022 Pozvánka na Deň otvorených dverí
24.11.2022 Pozvánka na Halloween párty a KABU pre prvákov
22.11.2022 Pozvánka na podujatie Kam na strednú - online týždeň otvorených dverí stredných škôl
22.11.2022 Pozvánka na 24. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl STREDOŠKOLÁK
22.11.2022 Pozvánka na online burzu stredných škôl BBSK
21.11.2022 Kritériá pre školský rok 2023/2024
26.09.2022 Ponuka vzdelávacích aktivít pre žiakov 8. - 9. ročníkov ZŠ
14.09.2022 Oznam - rodičovské združenie 23. 09. 2022
12.09.2022 Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna
31.08.2022 Oznam o nástupe do školy - vyhlásenie o bezpríznakovosti
30.08.2022 Oznam pre žiakov externej formy štúdia
26.08.2022 Výsledky prijímacích skúšok - 5371 H sanitár
26.08.2022 Výsledky prijímacích skúšok - 5356 N zdravotnícky asistent (od 1.9.2022 5361 N praktická sestra)
23.08.2022 Oznam o nástupe do školy
23.08.2022 Oznam - opravné skúšky

 

Školský rok 2021/2022

09.06.2022 Kritéria pre externé štúdium pre šk. rok 2022/23
23.05.2022 Intoxikácia liekmi - Nebezpečná výzva!
18.05.2022 VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK odboru 5356 M zdravotnícky asistent pre školský rok 2022/2023
17.05.2022 Kritériá pre školský rok 2022/2023

02.05.2022 Ubytovanie v internáte
01.04.2022 Maturita v mobile
30.03.2022 Informácie o externom štúdiu
15.03.2022 Študentská kvapka krvi na SZŠ vo Zvolene
28.03.2022 Kam po strednej Marec/22
14.03.2022 Oznam INFORMÁCIE O EXTERNOM ŠTÚDIU
25.02.2022 Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium
28.01.2022 Praktická sestra ostáva!
20.01.2022 Oznam
14.01.2022 Rebríček najlepších stredných odborných škôl v Banskobystrickom kraji
12.01.2022 Školský parlament pri Strednej zdravotníckej škole
12.01.2022 OZNAM O NÁZVE ŠTUDIJNÉHO ODBORU
10.01.2022 Oznam
16.12.2022 Virtuálny deň otvorených dverí na SZŠ Zvolen 2022
12.12.2021 Usmernenie k dištančnému vzdelávaniu a hodnoteniu žiakov počas prerušeného vyučovania
22.10.2021 12. ročník projektu Veľvyslanectvo mladých
14.10.2021 Celoslovenské virtuálne dni otvorených dverí vysokých škôl a fakúlt
08.10.2021 Očkovanie v škole proti Covid
07.10.2021 Študentská kvapka krvi
01.10.2021 Vyšlo nové číslo časopisu Kam po strednej. Aké novinky prináša?
17.09.2021 Oznam
17.09.2021 Návod pre domáci AG samotest - oznámenie o použití
13.09.2021 Organizácia distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie
31.08.2021 Konzultačné stretnutie žiakov externej formy štúdia
31.08.2021 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
31.08.2021 Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia
26.08.2021 VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK - 5361 N praktická sestra
25.08.2021 Akreditácia na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
25.08.2021 Šot očkovacej kampane
25.08.2021 Oznam o zahájení školského roku 2021/22
24.08.2021 VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK - 5371 H sanitár

 

Školský rok 2020/2021

 

Informácie o externom štúdiu - kritéria

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2021/22

Výsledky prijímacích skúšok 1. kolo - 2. termín do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2021/22

Výsledky prijímacích skúšok 1. kolo - 1. termín do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2021/22

Prijímacie skúšky na 4-ročné denné štúdium odboru 5361 M00 praktická sestra

Pozor zmena, vyučovanie v týždni od 12. apríla 2021 !!! Dôležitý oznam!!!

Oznam: vzdelávanie v týždni od 7. do 9. apríla 2021

Maturita 2021

Záverečná skúška 2021

Oznam: vzdelávanie v týždni od 29. do 31. marca 2021

Oznam: vzdelávanie v týždni od 22. do 26. marca 2021

Informácie o externom štúdiu

Oznam: dištančné vzdelávanie v týždni od 15. do 19. marca 2021

Oznam: dištančné vzdelávanie v týždni od 8. do 12. marca 2021

Oznam: Elektronická prihláška na denné štúdium pre žiakov ZŠ

Oznam: dištančné vzdelávanie v týždni od 1. do 5. marca 2021

Oznam: dištančné vzdelávanie v týždni od 22. do 26. februára 2021

Oznam pre rodičov: potvrdenie o návšteve školy

Oznam, prezenčná forma vzdelávania pre žiakov 1. – 4. ročníka dennej formy vzdelávania od 8. 2. 2021

Oznam o nástupe na prezenčnú formu štúdia

Aktuálne informácie pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium

Aktuálne informácie pre stredné zdravotnícke školy, ktoré vydalo MZ SR

Kontakt na skupinu na FB pre študentov SZŠ

Harmonogram preberania školských vecí žiakmi

Online vzdelávanie

Oznam o mimoriadnom prerušení školského vyučovania od 12. októbra 2020 do odvolania

Oznam pre externých študentov

Pokyny riaditeľa Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen upravujúce režim školy v školskom roku 2020/2021 počas pandémie COVID-19

Oznam – udelenie riaditeľského voľna  14. 9. 2020

Pozvánka na rodičovské združenie

Vzory tlačív žiadostí

2. septembra 2020 - harmonogram pre žiakov

Dôležité upozornenie - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka

Oznam o konaní 2. termínu prijímacích skúšok do 1. ročníka 1-ročného večerného štúdia odboru 5371 H sanitár pre školský rok 2020/2021

Oznam zákonným zástupcom a žiakom o vstupovaní do priestorov školy

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK do 1. ročníka 2ročného exter. štúdia odboru 5361 N praktická sestra

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka 4-ročného denného štúdia študijného odboru 5361 M praktická sestra

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK do 1. ročníka jednoročného externého štúdia odboru 5371 H sanitár

Oznam o zahájení školského roku 2020/2021

 

Školský rok 2019/2020

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania do 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra

Výsledky prijímacieho konania do 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra

Dôležitý oznam pre rodičov uchádzačov o štúdium

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka, denné štúdium

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 – denná forma štúdia

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky

Aktuálne informácie pre záujemcov o vysokoškolské štúdium

Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko

Online vyučovanie

Oznam pre žiakov a zamestnancov školy

Usmernenie pre žiakov a zamestnancov školy v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

Oznam riaditeľa školy o preškoľovaní absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent

Študentská kvapka krvi  na SZŠ vo Zvolene

Rozvrh žiakov tried externej formy štúdia

Ponuka vzdelávacích aktivít pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ

 

Školský rok 2018/2019

Oznam o úradných hodinách

ERASMUS+ udelil našej škole CHARTU

Otvorený list žiakom a rodičom

Ponuka vzdelávacích aktivít pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ

Elektronická žiacka knižka kniha

Platby za stravné lístky