Školský rok 2017/2018 

 

Rodičovské združenie

MATURITA 2018

Rodičovské  združenie

ERASMUS+ udelil našej škole CHARTU

Otvorený list žiakom a rodičom

Deň otvorených dverí

Rodičovské združenie

Ponuka vzdelávacích aktivít pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ

Oznam pre triedy externého štúdia

Oznam o začiatku školského vyučovania v školskom roku 2017/2018

Oznam riaditeľa školy  o preškolení absolventov

Elektronická žiacka knižka kniha

Platby za stravné lístky