Vyhodnotenie projektu CLIL 2019/2020

Clil ANJ a ZOA - Príjem pacienta a monitoring 2017

Clil ANJ a ZOA - Ošetrovateľské intervencie 2016 

Clil PRP a ANJ - Oznámenie nehody a náhle vzniknutej situácie na dispečing ZZS

Clil  ZOA a NEJ - aplikácia inzulínu inzulínovým perom

Clil ZOA a NEJ - Domáca lekárnička 2016 

CLIL ANJ a ZOAc -  Obväzová technika a obväzy

CLIL NEJ a ZOAc - Stravovanie pacientov, podávanie jedla, kŕmenie pacientov

CLIL NEJ a ZOAc - Príprava a podávanie čaju

CLIL ANJ a ZOA - Polohovanie, nácvik sedu a stoja

CLIL NEJ a ZOA - Aplikácia inzulínu inzulínovým perom

CLIL ANJ a ZOA  - Odber kapilárnej krvi

CLIL ANJ a ZOA - "Ošetrovateľské intervencie"

CLIL NEJ a ZOA  - Domáca lekárnička