Školský rok 2023/2024

27.06.2024 Cesty za poznaním minulosti 2024
26.06.2024 Poznávací zájazd - Praha
22.06.2024 Hodina etickej výchovy
18.06.2024 Vzdelávací projekt - A. D. O. L. F
17.06.2024 Zelená budúcnosť
04.06.2024 Šikanovanie, Kyberšikanovanie
04.06.2024 Duševné zdravie a poruchy príjmu potravy
30.05.2024 Vzdelávanie o Európskej únii
17.05.2024 Deň zdravia s Nemocnicou AGEL Zvolen
16.05.2024 Odborná exkurzia Kováčová
15.05.2024 Umelá inteligencia vs. Človek
13.05.2024 Komunikačné zručnosti
11.05.2024 Rozlúčka maturantov IV. PSA a IV. PSB
09.05.2024 Odborná exkurzia v DSS Symbia vo Zvolene
07.05.2024 Návšteva artikulárneho kostola v Hronseku
07.05.2024 Revitalizácia parku Lanice, Pod Harajch 2024 Zvolen
25.04.2024 Drogy, to teda nie!
25.04.2024 Poradenstvo pre žiakov 4. ročníka
25.04.2024 Poďme sa nadýchnuť a oddýchnuť
22.04.2024 Preventívny program v spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene
21.04.2024 Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?
21.04.2024 19. apríl – Lesnícke dni
17.04.2024 Exkurzia v nemocnici BORY v Bratislave
15.04.2024 Celoslovenskej konferencie žiakov študijného odboru praktická sestra
02.04.2024 Zelený objektív 2023
27.03.2024 Využitie edukačnej platformy BBC micro:bit a 3D tlače žiakmi školy na hodine INF
20.03.2024 Finančná gramotnosť v spolupráci so spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko a. s.
20.03.2024 Lyžiarsky kurz v horskom prostredí Tále
15.03.2024 Odborná exkurzia v Oxymedic Zvolen
13.03.2024 Exkurzia v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
12.03.2024 Návšteva Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra v rámci Mesiaca knihy
11.03.2024 MDŽ v Domove pre seniorov Sliač
04.03.2024 Burza kníh
26.02.2024 Vedecké dielne-Onkológia 2024
15.02.2024 Pomoc pri profesijnej orientácii - „Stredná“
15.02.2024 Z mamičkinej truhlice – výstava
12.02.2024 Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene 2024
11.02.2024 Odborná exkurzia v Zariadení sociálnych služieb Záhonok vo Zvolene
09.02.2024 Akcia v spolupráci s NADÁCIOU VÝSKUMU RAKOVINY „Spolu proti rakovine“
31.01.2024 Zbierka pre nadáciu Srdce na dlani - poďakovanie
29.01.2024 Vzťahová výchova
23.01.2024 Kariérová výchova a poradenstvo v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene
22.01.2024 Spolupráca s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene
18.01.2024 Spolupráca s Mestskou políciou vo Zvolene
20.12.2023 Návšteva múzea - Ne známe osobnosti Zvolena I, Pozdravy s vôňou Vianoc
20.12.2023 Spolupráca s Mestskou políciou vo Zvolene - preventívne programy
15.12.2023 Deň príležitostí

14.12.2023 Beseda s pánom Ladislavom Welwardom
13.12.2023 Zájazd do predvianočnej Viedne
08.12.2023 MIKULÁŠ V NEMOCNICI
04.12.2023 EKOTOPFILM 2023 – online
01.12.2023 Celoslovenská kampaň Červené stužky - 17. ročník
29.11.2023 Stredoškolák
29.11.2023 Prevencia obchodovania s ľuďmi
29.11.2023 DOD v RÚVZ Zvolen
24.11.2023 Projekt – Soft skills
13.11.2023 Krátkodobá mobilita žiakov v OVP v Residencii Seniors, Malaga, ES
13.11.2023 Odborná klinická prax žiakov v Nemocnici milosrdných bratří, Brno, CZ
10.11.2023 Pošli lásku ďalej
09.11.2023 Formovanie právneho vedomia
08.11.2023 Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce
08.11.2023 Školský zájazd Sereď-Nitra
07.11.2023 Deň v halloweenskych maskách
06.11.2023 Spolupráca s Mestskou políciou vo Zvolene
05.11.2023 Hallowen na hodine ošetrovateľskej techník
03.11.2023 Prispevok na stranke DS Sliač
02.11.2023 Spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene
27.10.2023 Precvičovanie zručnosti žiakov v obväzovej technike
26.10.2023 Návšteva výstavy v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene
26.10.2023 Zručnosti žiakov I. PSB triedy v obväzovej technike
25.10.2023 Galéria žiakov - denné štúdium šk. rok 2023/24
20.10.2023 Kariérové poradenstvo v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie vo Zvolene
17.10.2023 Exkurzia v Centre práce s mládežou SPACE
27.09.2023 Inovatívna výučba digitálnych zručností žiakov vďaka projektu Nadácií Pontis
13.09.2023 Galária na Tehelnej
13.09.2023 LEGIOVLAK vo Zvolene
09.09.2023 Nezabudnutí susedia

20.12.2023 Školský rok 2022/2023

13.08.2023 Leto v Rooseveltke
30.06.2023 Návšteva Oravského hradu
30.06.2023 Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi
29.06.2023 Správa z odbornej exkurzie - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici
29.06.2023 Správa z odbornej exkurzie - Kúpele Sliač, a.s.
27.06.2023 VYHODNOTENIE PROJEKTU CLIL V ŠKOLSKOM ROKU 2022/23
27.06.2023 Spolupráca s Regionálnym centrom kariéry vo Zvolene a v Detve
27.06.2023 Ďakovný list Domova pre seniorov Sliač
27.06.2023 Odborná stáž v Nemocnici Milosrdných bratří v Brne
20.06.2023 Pošli lásku ďalej – program pre klientov v DSS Zvolen

13.06.2023 Spolupráca s Univerzitou Mateja Bela
07.06.2023 Psychohygiena a zvládanie stresových situácií
07.06.2023 Odborné mobility SZŠ Zvolen v zahraničí
07.06.2023 Jobshadowing odborných učiteliek na strenej škole IES Ben Gabirol
05.06.2023 Exkurzia v Simulačnom centre v DFNsP BB
02.06.2023 Športový deň telesne postihnutých
30.05.2023 Návšteva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene
26.05.2023 ZVOLEN: V objatí hradieb - Živá reťaz okolo mestského opevnenia
25.05.2023 Zájazd do Osvienčimu
23.05.2023 Preventívny program v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra
20.06.2023 Pošli lásku ďalej – program pre klientov v DSS Zvolen

13.06.2023 Spolupráca s Univerzitou Mateja Bela
07.06.2023 Psychohygiena a zvládanie stresových situácií
07.06.2023 Odborné mobility SZŠ Zvolen v zahraničí
07.06.2023 Jobshadowing odborných učiteliek na strenej škole IES Ben Gabirol
05.06.2023 Exkurzia v Simulačnom centre v DFNsP BB
02.06.2023 Športový deň telesne postihnutých
30.05.2023 Návšteva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene
26.05.2023 ZVOLEN: V objatí hradieb - Živá reťaz okolo mestského opevnenia
25.05.2023 Zájazd do Osvienčimu
23.05.2023 Preventívny program v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra
17.05.2023 Zákon o ochrane nefajčiarov

17.05.2023 Odborná exkurzia v Psychiatrickej nemocnici Prof. Matulaya v Kremnici
17.05.2023 Ako zvládať svoje emócie
16.05.2023 Odborná exkurzia v SÚSCCH v Banskej Bystrici
16.05.2023 Prednáška v spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene
10.05.2023 Pochod v prírode – Artikulárny drevený kostol v Hronseku
10.05.2023 Pochod prírodou – Pustý hrad
05.05.2023 Deň Európy v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici
05.05.2023 Odborná exkurzia - Dom Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici
28.04.2023 Alternatívny výchovno-vzdelávací program

27.04.2023 Súťaž Nebuď fejker!
26.04.2023 Deň Zeme 22. apríl
26.04.2023 Environmentálna výchova v spolupráci s Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene
24.04.2023 17. ročník celoslovenského podujatia Lesnícke dni
21.04.2023 Akcia Lesnícke dni – Lesy liečia telo i dušu
21.04.2023 Deň narcisov 2023 na našej škole
05.04.2023 Lyžiarsky kurz 2023
05.04.2023 Ocenenie pamätným listom predsedu BBSK pri príležitosti Dňa učiteľov
05.04.2023 Cesty za poznaním minulosti 2023
05.04.2023 Osvetová aktivita v spolupráci s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou
29.03.2023 Prednáška pre žiakov 4. ročníka
24.03.2023 Premeny - Návšteva výstavy v Starej radnici vo Zvolene
23.03.2023 GLOBAL MONEY WEEK 2023
21.03.2023 Spolupráca s Centrom práce s mládežou Space
20.03.2023 Dáme knihám druhú šancu
15.03.2023 Exkurzia - NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec
15.03.2023 Spolupráca s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene
15.03.2023 Exkurzia - Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
07.03.2023 Spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene
21.02.2023 Preventívny program - Používanie alkoholu a fajčenie osobami mladšími ako 18 rokov
21.02.2023 Spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene
17.02.2023 Valentínska kvapky krvi
08.02.2023 Cyklus: Stredné školy sa predstavujú v priestoroch OC Európa vo Zvolene
06.02.2023 Deň otvorených dverí
04.02.2023 Exkurzia v Slovenskej národnej galérii na Zvolenskom zámku
31.01.2023 Návšteva výstavy v priestoroch historickej radnice mesta Banská Bystrica
31.01.2023 Preventívny program - Ničenie a poškodzovanie cudzieho majetku
24.01.2023 Čo pre mňa znamená šťastie?
17.01.2023 Duševné zdravie a modrý pondelok
16.01.2023 Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím
21.12.2022 Stužková slávnosť triedy IV. PSB
15.12.2022 Divadelné predstavenie
13.12.2022 Čo je múzeum?
13.12.2022 Deň ľudských práv – 10. december
13.01.2022 Buď hrdinom, zachraňuj životy
10.12.2022 Poruchy príjmu potravy
07.12.2022 Mikuláš
01.12.2022 1. december – Svetový deň boja proti AIDS
30.11.2022 Ekotopfilm - Envirofilm, Junior festival
30.11.2022 Stredoškolák- servis profesijných informácií pre žiakov 8. a 9 ročníka ZŠ
28.11.2022 Učili sme zachraňovať
25.11.2022 Halloweenská párty a Kabu – program nie len pre prvákov
24.11.2022 Online burza stredných škôl v BBSK
24.11.2022 Pozvánka na Halloween párty a KABU pre prvákov
22.11.2022 Pozvánka na podujatie Kam na strednú - online týždeň otvorených dverí stredných škôl
22.11.2022 Pozvánka na 24. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl STREDOŠKOLÁK
22.11.2022 Pozvánka na online burzu stredných škôl BBSK
22.11.2022 Preventívny program v spolupráci s MsP vo Zvolene
21.11.2022 Kritériá pre školský rok 2023/2024
15.11.2022 Navštívili sme onkologický stacionár
14.11.2022 THE FACTORY: POP-ART, ANDY WARHOL A DROGY
10.11.2022 Manuálne zručnosti v obväzovej technike
10.11.2022 Študentská kvapka krvi na SZŠ vo Zvolene
09.11.2022 Návšteva múzea, výstavy pod názvom Ľudovít Štúr – od štúdia k činom
05.11.2022 Projekt Nenič svoje múdre telo
04.11.2022 Brožúra Čo zaujíma stredoškolákov, fotogaléria z výstavy Kam na vysokú
03.11.2022 Preventívny projekt - Obchodovanie s ľuďmi
03.11.2022 Ochrana života a zdravia
02.11.2022 Po stopách Milana Rastislava Štefánika
26.10.2022 Prevencia
26.10.2022 Mesiac kybernetickej bezpečnosti
25.10.2022 Akcia červené stužky HIV-AIDS
19.10.2022 Drogy, to teda nie!
12.10.2022 Preventívny program v spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene
12.10.2022 Soft skills
10.10.2022 Galéria žiakov - denné štúdium šk. rok 2022/23
05.10.2022 Duševné zdravie a závislosti
30.09.2022 Kurz ochrany života a zdravia
26.09.2022 Európsky deň jazykov
26.09.2022 PONUKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT PRE ŽIAKOV 8. - 9. ROČNÍKOV ZŠ
23.09.2022 Biela pastelka
21.09.2022 Exkurzia do Domova pre seniorov Sliač
20.09.2022 Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia 9. september
20.09.2022 Osvetová aktivita v OC Europa vo Zvolene - Povedzme nie rakovine
14.09.2022 Akcia Prevencia rakoviny
02.08.2022 Ceny primátorky mesta za rok 2021 putovali Zvolenčanom, ktorí nezištne pomáhal

 

Školský rok 2021/2022

29.06.2022 Cesty za poznaním minulosti
29.06.2022 Rodina a základné ľudské právo na život
24.06.2022 Ďakovný list
24.06.2022 CLIL V ŠKOL. ROKU 2021/22
16.06.2022 Športový deň Slovenského zväzu telesne postihnutých
14.06.2022 Ukrajinská stredoškoláčka pomáha krajanom, ktorí utekajú pred vojnou
01.06.2022 Exkurzia v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene
01.06.2022 Krajšie mestské parky vo Zvolene
30.05.2022 Cena primátorky mesta Zvolen za rok 2021
24.05.2022 Európsky imunizačný týždeň
18.05.2022 Učitelia SZŠ Zvolen na jobshadowingu v zahraničí
18.05.2022 Školská akcia na ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene
18.05.2022 Exkurzia žiakov v Psychiatrickej nemocnici Prof. Matulaya v Kremnici
18.05.2022 Exkurzia žiakov v Domove seniorov na Sliači
13.05.2022 Deň Európy- 9. máj
10.05.2022 Malá medaila svätého Gorazda pre RNDr. Beatu Janouškovú
02.05.2022 Mladý Európan
29.04.2022 26. ročník Dňa narcisov
27.04.2022 Správa zo školskej akcie: Študentská kvapka krvi na SZŠ vo Zvolene
26.04.2022 Spolupráca s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou vo Zvolene
26.04.2022 Deň Zeme - 22. apríl
21.04.2022 Zážitkové učenie
12.04.2022 Beseda-Sexuálni predátori na internete
11.04.2022 Informačno-poradenské stretnutie
08.04.2022 NÁVŠTEVA V ŠKOLE
04.04.2022 Beseda: Ako zvládať svoje emócie
30.03.2022 Zbierka pre Ukrajinu
23.03.2022 Prečo si 21. 3. obúvame rozdielne ponožky
21.03.2022 Cesty za poznaním minulosti 2022
21.03.2022 Týždeň mozgu
18.03.2022 Svetový deň Downovho syndrómu
18.03.2022 Turisticko - poznávacia akcia
15.03.2022 Študentská kvapka krvi  na SZŠ vo Zvolene
03.03.2022 Zbierka pre Ukrajinu
25.02.2022 Prevencia kriminality - Alkohol a mladiství
23.02.2022 Spolupráca s Mestskou políciou vo Zvolene
22.02.2022 Oznam: Burza kníh - Mesiac knihy
22.02.2022 Prevencia sociálno-patologických javov
18.02.2022 Ručne maľovaná cyklomapa
16.02.2022 Prevencia kriminality
11.02.2022 Medzinárodný deň patriotizmu
11.02.2022 Online Burza stredných škôl v Banskobystrickom kraji
15.01.2022 Inovatívna výučba digitálnych zručností žiakov školy
16.12.2021 Virtuálny deň otvorených dverí na SZŠ Zvolen 2022
13.02.2021 Svetový deň ľudských práv - 10. december
08.12.2021 Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja medzi učiteľmi
03.12.2021 Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím 3. december
02.12.2021 Celoslovenská kampaň Červené stužky
30.11.2021 Video o škole
26.11.2021 Ako zvládať emócie?
22.11.2021 Politika inšpirovaná mládežou / Youth inspires politic
12.11.2021 Odhaľovanie pamätnej tabule  Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej
10.11.2021 Celoslovenský projekt Živých pietnych miest
03.11.2021 Junior festival Ekotopfilm-Envirofilm
21.10.2021 Odborná klinická prax žiakov SZŠ Zvolen v zahraničí
21.10.2021 Ako sa brániť šikanovaniu?
30.09.2021 Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce
28.09.2021 Právne vedomie a právna zodpovednosť
28.09.2021 Pobožní Židia
28.09.2021 Európsky deň jazykov - 26. september
23.09.2021 Biela pastelka 2021
17.09.2021 Deň obetí holokaustu a rasového násilia  - 9. september
14.09.2021 Galéria žiakov - denné štúdium
09.09.2021 Nezabudnutí susedia

 

Školský rok 2020/2021

30.06.2021 Súťaž - Cesty za poznaním minulosti 2021
29.06.2021 Zdravý životný štýl
29.06.2021 Stretnutie s veľvyslankyňou
22.06.2021 Prevencia drogových závislostí a užívania legálnych a nelegálnych drog
17.06.2021 Súťaž prvej pomoci – „Zdravotník v akcii“ 2020/2021
12.05.2021 Obchodovanie s ľuďmi
06.05.2021 Prevencia kriminality
30.04.2021 Európska únia a jej budúcnosť - online beseda
26.04.2021 Preventívny projekt - Ničenie majetku, sprejerstvo, vandalizmu
22.04.2021 DEŇ ZEME - 22. apríl, školský kvíz
22.04.2021 DEŇ ZEME - 22. apríl, online prednáška
25.03.2021 Marcové číslo časopisu Kam po strednej
28.01.2021 Aktuálne informácie pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium
18.12.2020 Deň ľudských práv
12.10.2020 Právna zodpovednosť, právne vedomie
12.10.2020 Ako sa brániť šikanovaniu?
06.10.2020 Európsky deň jazykov - 26. september
01.10.2020 Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník
01.10.2020 Poznávacia turistika - Pustý hrad
18.09.2020 Mladý Európan- 15. ročník
18.09.2020 Správa z akcie: Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia- 9. september

 

Školský rok 2019/2020

01.07.2020 Vyhodnotenie projektu CLIL 2019/2020
24.06.2020 Krajské kolo SOČ
09.03.2020 Drogy, to teda nie!
17.02.2020 Lyžiarsky pobytový zájazd 2020
17.02.2020 divadelné predstavenie List čiernemu synovi
13.02.2020 Olympiáda ľudských práv
12.02.2020 Ekotopfilm - Envirofilm
04.02.2020 Výstava v Lesníckom a drevárskom múzeu
10.12.2019 Mikuláš deťom
10.12.2019 Mikuláš v DDS na ulici M. R. Štefánika
10.12.2019 Deň ľudských práv - 10. december
10.12.2019 Krása papierových betlehemov
06.12.2019 Využitie metódy CLIL
03.12.2019 Študentská kvapka krvi na SZŠ vo Zvolen
28.11.2019 iBobor 2019/20
28.11.2019 Obchodovanie s ľuďmi
28.11.2019 Stredoškolák
21.11.2019 Kľúčové okamihy
18.11.2019 odborná exkurzia: Psychiatrická nemocnica
11.11.2019 Pravda o drogách
21.10.2019 Návykové látky a doping
18.10.2019 Psychohygiena a zdravý životný štýl
18.10.2019 Rozhoduj o Európe
10.10.2019 Ničenie a poškodzovanie cudzieho majetku
10.10.2019 Právne vedomie a právna zodpovednosť
10.10.2019 Exkurzia
30.09.2019 Finančná gramotnosť
25.09.2019 ČO JE MÚZEUM?
18.09.2019 Správa z akcie: Pamätný deň holokaustu

 

Školský rok 2018/2019

26.06.2019 Múzeum Slovenského národného povstania
25.06.2019 Arborétum Borová hora,  Zvolen
24.06.2019 Zabudnuté remeslá
17.06.2019 IT FITNESS TEST 2019
17.06.2019 Akcia: Svetový deň utečencov
01.06.2019 Medzinárodný deň detí
15.05.2019 Milan Rastislav Štefánik
15.05.2019 Mladý digitálny Európan 2019
07.05.2019 Exkurzia do DFNsP v Banskej Bystrici
10.04.2019 Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci
05.04.2019 Mladý Európan 2019
01.04.2019 Prevencia kriminality mladistvých
27.03.2019 Školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci
26.03.2019 Drogy, to teda nie!
21.03.2019 Vzdelávacia akcia - CHKO Poľana
13.03.2019 Týždeň mozgu 2019
13.03.2019 Exkurzia - Úrad priemyselného vlastníctva
12.03.2019 Projekt - Bezpečný návrat domov
11.02.2019 Olympiáda ľudských práv
05.02.2019 Výstava v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene pod názvom Srnec lesný
20.12.2019 Exkurzia v nemocnici Zelený sen
17.12.2018 Prevencia proti fajčeniu
14.12.2018 Vzdelávacia aktivita: Obchodovanie s ľuďmi
13.12.2018 Vzdelávacia aktivita: Svetový deň ľudských práv
10.12.2018 Obrázky Vianoc III. - Od Vianoc do ducha, nespúšťaj sa kožucha...
10.12.2018 MIKULÁŠ V NEMOCNICI
09.12.2018 Majte svoj cukor pod kontrolou
07.12.2018 Vianočné prianie
07.12.2018 Odborná exkurzia: „Hospic – Dom Božieho Milosrdenstva v Banskej Bystrici“
07.12.2018 Vzdelávacia aktivita: „Populácia lesnej zvery“
26.11.2018 Prednáška o problematike psychohygieny
08.11.2018 Kyberšikana - vzdelávacia akcia pre žiakov

 

Školský rok 2017/2018

 

Exkurzia v Banskej Bystrici                    27. 6. 2018

Exkurzia II. a a II. B                              26. 6. 2018

Drevo vždy živé                                    12. 6. 2018

Nenič! Nebuď vandal! Sprejerstvo           23. 5. 2018

Mladý digitálny Európan 2018                 10. 5. 2018

Exkurzia v DSS Symbia vo Zvolene         14. 5. 2018

Svetový deň hygieny rúk 2018                5. 5. 2018

Exkurzia do DFNsP v Banskej Bystrici      30. 4. 2018

IMPRO CUP - Improvizuj 2018                12. 4. 2018

Dejiny hudby                                        16. 4. 2018

Deň narcisov 2018                                13. 4. 2018

Deň zdravia 2018                                   7. 4. 2018

Akcie Mgr. D. Gondovej - Drogy, to teda nie a Mladý Európan     26.3. 27. 3. 2018

6. celolovenská konferencia v BB             21. 3. 2018

Ekotopfilm - Envirofilm                            20. 3. 2018

Správa z odbornej exkurzii                      14. 3. 2018

Etudy z dreva a drevený šperk                 14. 3. 2018

Týždeň mozgu                                       13. 3. 2018

Exkurzia v ÚPV v Banskej Bystrici              13. 3. 2018

Bezpečný návrat domov                          12. 3. 2018

Lyžiarsky zájazd                                   5.3. - 9. 3. 2018

Edukačná aktivita v MŠ Imatra vo Zvolene  1. 3. 2018

3. študentská konferencia                         2. 3. 2018

Zelený sen - exkurzia                               14. 2. 2018

Návšteva Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene   12. 2. 2018

Mladí v Európe: Ako ďalej?                       január . február 2018

Vzdelávacia aktivita                                 31. 1. 2018

Obrázky Vianoc II, Vôňa slamy a ihličia     18.12. - 20. 12. 2017

Návykové látky                                       12. 12. 2017

Svetový deň ľudských práv                       december 2017

Deň otvorených dverí 2017                       8. 12. 2017

Exkurzia v RÚVZ vo Zvolene                     8. 12. 2017

Obchodovanie s ľuďmi                              7. 12. 2017

Mikuláš deťom a seniorom                        6. 12. 2017

Mikuláš v MŠ Zvolen  2017                        6. 12. 2017

Mikuláš v DSS Zvolen 2017                       5. 12. 2017                     

Stužková IV. A triedy 2017                       18. 11. 2017

Prednáška pre žiakov tretieho ročníka        24. 11. 2017

Stredoškolák 2017 v ZH                            22. 11. 2017

Psychohygiena                                         15. 11. 2017

Zájazd do Osvienčimu                               24. 10. 2017

Finančná gramotnosť                                 16. 10. 2017

Stop šikanovaniu, kyberšikanovanie            16. 10. 2017            

 KOŽAZ 2017

 Vzdelávacia akcia v múzeu                        3. 10. 2017 

 Exkurzia na Okresnom súde vo Zvolene      29. 9. 2017

 Pochod v prírode                                       28. 9. 2017                                

 Deň srdca 2017                                         22. 9. 2017

 Pamätný deň holokaustu                          

 Prednáška o prevencii kriminality                20. 9. 2017

 Prehliadka Légiovlaku                                  8. 9. 2017

 

 

Školský rok 2016/2017 

Objavy a vynálezy, ktoré zmenili náš svet          29. 6. 2017

Exkurzia do ŠLÚ Marína š.p. Kováčová               27. 6. 2017

Exkurzia v Múzeu SNP v Banskej Bystrici             27. 6. 2017

Správa z mimoškolskej aktivity                         26. 6. 2017

Vzdelávacia aktivita - Finančná gramotnosť        26. 6. 2017

Pochod v prírode: Zvolen - Sliač - Hronsek         20. 6. 2017

Hudba aj ej význam v historickom kontexte          5. 6. a 12. 6. 2017

Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach    31. 5. 2017

Alternatívna vyučovacia hodina dejepisu              15. 5. 2017 

2. vedecká konferencia pôrodných asistentiek       5. 5. 2017

Piata celoslovenská konferencia žiakov stredných zdravotníckych škôl  5. 4. 2017

Deň zdravia 2017                                          7. 4. 2017

Deň narcisov 2017                                         7. 4. 2017

Akcie 6. 4. 2017  Mgr. Gondová

Aj cukor môže chutiť horko                             20. - 24. 3. 2017

Exkurzia do nemocnice AGEL                           15. 3. 2017

Týždeň mozgu                                                14. 3. 2017

Exkurzia v ÚPV v Banskej Bystrici                     14. 3. 2017

Nenič! Nebuď vandal! Spejerstvo.                     13. 3. 2017

2. študentská konferencia

Stužková slávnosť IV. A triedy

Návšteva výstavy v múzeu vo Zvolene               9. 2. 2017 

Zájazd do Viedne                                          16. 12. 2016

Mikuláš v nemocnici                                       6. 12. 2016

Obrázky Vianoc, Koledníci idú ...                    12. 12. 2016 

Obchod s ľuďmi                                                           9. 12. 2016                              

Čo vieš o Európskej únii                                  1. 12. 2016

Mikuláš v DSS vo Zvolene                                6.12. 2016

Problém kyberšikanovania                             21. 11. 2016

Výlet do Vysokých Tatier              

Pustý hrad jeseň 2016                                  25. 10. 2016

Online beseda                                              21. 10. 2016

Finančná gramotnosť                                     17. 10. 2016

Exkurzia na okresnom súde v ZV                    30. 9. 2016

Deň srdca                                                    29. 9. 2016

Pamätný deň holokaustu                              september 2016

Študentská kvapka krvi - poďakovanie            27. 9. 2016

Beseda s Tomášom Ulejom                           21. 9. 2016