Dňa 21. 4. 2022 sa zúčastnili žiačky 4. ročníka Radoslava Halajová, Zuzana Volfová a Emma Mudráková aktivity pod názvom Prezentácia metódy Assessment center vo výberových konaniach pre zamestnávateľov. Organizátor- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene realizovali akciu v rámci poradenstva pre voľbu povolania metódou zážitkového učenia. S metódou assessment center sa oboznámilo aj 7 žiakov 3. ročníka.

Mgr. Danica Gondová