Dňa 9. 4. 2024 sa žiaci 4., 3. a 2. ročníka zúčastnili exkurzie v nemocnici BORY v Bratislave. Naši štvrtáci sa boli pozrieť na ich možné budúce pracovné pozície. Všetci sa tešili z tejto exkurzie a objavovali spolu moderný svet zdravotníctva. Pozreli sa na rôzne časti nemocnice, spoznali nové a moderné techniky a nadobudli množstvo zaujímavých poznatkov.