Dňa 25. 4. 2024 sal v priestoroch Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra uskutočnil vedomostný kvíz pre študentov stredných škôl. Súťaž pozostávala z 3 kôl-  úlohy orientované na pozornosť,  vedomosti z oblasti právneho vedomia a 3. kolo bolo venované téme Drogy a umelci. Medzi jednotlivými kolami prebihal kvíz všeobecných vedomostí. Zapájali sa žiaci v publiku a najrýchlejša správna odpoveď bola ocenená knihou. Organizátormi akcie boli okrem KK Ľ. Štúra, Mesto Zvolen, Mestská polícia Zvolen, Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene a Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen.
Našu školu reprezentovali Laura Hrdličková a Natália Jarábeková, ktoré získali v súťaži 2. miesto. Ďalšie zúčastnené žiačky boli: Liliana Roziaková, Karin Bošková a Slávka Výbochová.

Mgr. Danica Gondová