Zverejňovanie zmlúv v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 (546 - ZÁKON z 9. 12. 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

 

CENTRÁLNY REGISTER faktúr a objednávok BBSK od 1.2.2018

CENTRÁLNY REGISTER faktúr a objednávok BBSK do 1.2.2018

CENTRÁLNY REGISTER zmlúv, crz.gov.sk od 1.4.2022