Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

OZNAM

V prípade, že sa uchádzač prijatý na externé štúdium nezúčastní prvého konzultačného stretnutia, ani vyučovania v týždni od 9. do 13. septembra 2019, budeme považovať jeho štúdium na našej škole za zanechané.

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy

OZNAM: ROZVRH ŽIAKOV TRIED EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA

 

 

STREDA Trieda 7:10-7:55 8:05-8:50 9:00-9:45 10:05-10:50 11:00-11:45 11:55-12:40 13:00-18:45 13:00-18:45  
I. PSkA PAT ANF ANF OST OST OSE OŚS OŚS  
                     
PONDELOK Trieda 7:10-12:55 13:40-14:25 14:30-15:15 15:20-16:05 16:10-16:55 17:00-17:45      
I. PSkB OŚS OST OST PAT ANF ANF      
                     
STREDA Trieda 7:10-12:55 13:40-14:25 14:30-15:15 15:20-16:05 16:10-16:55 17:00-17:45      
I. PSkC OŚS OST OST PAT ANF ANF      
                     
UTOROK Trieda 7:10-7:55 8:05-8:50 9:00-9:45 10:05-10:50 11:00-11:45 11:55-12:40 12:50-13:35 13:40-14:25 15:00-18:00
I. S PRPc PRPc SANc SANc ZDR ZDR SAN SAN SAC

OZNAM

Prvé konzultačné stretnutie žiakov všetkých tried externej formy štúdia bude dňa 5. 9. 2019 o 13:00 hod. v budove SZŠ Zvolen.

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy

OZNAM

Náhradný termín prijímacích skúšok do externej formy dvojročného večerného pomaturitného kvalifikačného štúdia študijného odboru 5361 N praktická sestra bude dňa 5. 9. 2019 o 11:00 hod. v budove SZŠ Zvolen.

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy

OZNAM

Náhradný a opravný termín maturitnej skúšky v mimoriadnom období – september 2019:

10. 9. 2019 – praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

11. 9. 2019 – ústna forma internej časti maturitnej skúšky

 

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy

Výsledky prijímacích skúšok prijímacieho konania odboru 5361 N praktická sestra pre šk. rok 2019/20

Výsledky prijímacích skúšok prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na Strednú zdravotnícku školu, J. Kozáčeka 4, Zvolen do dvojročného večerného pomaturitného kvalifikačného štúdia študijného odboru 5361 N praktická sestra pre školský rok 2019/2020 sú dostupné tu.

Výsledky prijímacích skúšok prijímacieho konania odboru 5371 H sanitár pre školský rok 2019/2020

Výsledky prijímacích skúšok prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na Strednú zdravotnícku školu, J. Kozáčeka 4, Zvolen do jednoročného večerného štúdia učebného odboru 5371 H sanitár pre školský rok 2019/2020 sú dostupné tu.

Kritériá pre prijatie uchádzačov do 2-ročného večerného štúdia odboru 5361 N praktická sestra

Kritériá pre prijatie uchádzačov na Strednú zdravotnícku škálu, J. Kozáčeka 4, Zvolen do dvojročného večerného pomaturitného kvalifikačného štúdia študijného odboru 5361 N praktická sestra pre školský rok 2019/2020 sú dostupné tu.

Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1-ročného večerného štúdia učebného odboru 5371 H sanitár

Kritériá pre prijatie uchádzačov na Strednú zdravotnícku školu, J. Kozáčeka 4, Zvolen do jednoročného večerného štúdia učebného odboru 5371 H sanitár pre školský rok 2019/2020 sú dostupné tu.

Zabudnuté remeslá

Múzeum Slovenského národného povstania 2019

Arborétum Borová hora, Zvolen

IT FITNESS TEST 2019

Finále súťaže v prvej pomoci medzi strednými zdravotníckymi školami

Novela zákona zo 16. mája 2018

Oznam riaditeľa školy o preškoľovaní absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent

INFORMÁCIA O EXTERNOM ŠTÚDIU

V školskom roku 2019/2020 Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene aktivuje v externej forme štúdia nasledovné študijné a učebné odbory:

učebný odbor - 5371 H sanitár (jednoročné večerné štúdium)
študijný odbor - 5361 N praktická sestra (dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium)

Informácia o externom štúdiu je dostupná tu
Prihláška na štúdium, učebný odbor - 5371 H sanitár je dostupná tu.
Prihláška na štúdium, študijný odbor - 5361 N praktická sestra je dostupná tu.

Bližšie informácie na č. t. 045/5203711.

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.