Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie dňa 22. januára 2020 (streda) o 15:00 hodine, ktoré sa uskutoční v triedach školy. O 15:30 sa v riaditeľni školy uskutoční zasadnutie celoškolského výboru Rady rodičov pri SZŠ vo Zvolene.

 

Mgr. Jozef Vallašek,

riaditeľ školy

Mikuláš deťom

Mikuláš v DDS na ulici M. R. Štefánika

Deň ľudských práv - 10. december

Krása papierových betlehemov

Využitie metódy CLIL

Študentská kvapka krvi na SZŠ vo Zvolen

PONUKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT PRE ŽIAKOV 8. - 9. ROČNÍKOV ZŠ

Ponúkame vykonanie prednášok a praktické ukážky v oblastí zdravotníckej prípravy a prvej pomoci pre žiakov 8.- 9. ročník v trvaní maximálne 2 vyučovacie hodiny v priestoroch vašej školy, v mesiaci október, november, december.

Obsah vzdelávacích aktivít:

- obväzová technika (šatkové, ovínadlové obväzy),
- resuscitácia dospelého, resuscitácia dojčaťa – ukážka na modeloch,
- prvá pomoc pri dusení – Gordonov úder, Heimlichov manéver – ukážka na modeli,
- meranie cukru v krvi glukomerom (učiteľom),
- meranie fyziologických funkcií – tlaku krvi, pulzu,
- zastavenie tepnového krvácania,
- prvá pomoc pri zlomenine ruky, predlaktia,
- polohovanie (základné polohy pre ošetrenie, transport) – uloženie do stabilizovanej polohy, autotransfúznej polohy, protišokovej polohy.

Ponukový list prednášok s praktickými ukážkami prvej pomoci je dostupný tu.

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy BBSK
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.