Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Finále súťaže v prvej pomoci medzi strednými zdravotníckymi školami

Vyhlásenie druhého kola prijímacích skúšok

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen v súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

rozhodol

o vyhlásení druhého kola prijímacích skúšok do 4-ročného denného štúdia študijného odboru 5361 M praktická sestra pre absolventov základnej školy.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 18. júna 2019 (utorok) o 8.00 hodine v budove Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen.

Rozhodnutie riaditeľa školy je dostupné tu.

Medzinárodný deň detí

Oznam o zápise

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 2019

Milan Rastislav Štefánik

Mladý digitálny Európan 2019

Exkurzia do DFNsP v Banskej Bystrici

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci

Školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci

Stáž s názvom „Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe“

Novela zákona zo 16. mája 2018

Oznam riaditeľa školy o preškoľovaní absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent

INFORMÁCIA O EXTERNOM ŠTÚDIU

V školskom roku 2019/2020 Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene aktivuje v externej forme štúdia nasledovné študijné a učebné odbory:

učebný odbor - 5371 H sanitár (jednoročné večerné štúdium)
študijný odbor - 5361 N praktická sestra (dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium)

Informácia o externom štúdiu je dostupná tu
Prihláška na štúdium, učebný odbor - 5371 H sanitár je dostupná tu.
Prihláška na štúdium, študijný odbor - 5361 N praktická sestra je dostupná tu.

Bližšie informácie poskytne zástupkyňa riaditeľa Mgr. Jana Kopčanová na č. t. 045/5203729.

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.