Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Dôležitý oznam

Mimoriadne rodičovské združenie sa bude konať dňa 3. júna 2019 o 15.00 hodine v určených učebniach.

Účasť rodičov je nutná z dôvodu voľby člena rady školy, ktorý je potrebný pri realizácii výberového konania na pozíciu riaditeľa školy.

Rozdelenie učebni:

•   I. ZAA  uč. č. 22

•   I. ZAB  uč. č. 25

•   II. ZA  uč. č. 46

•   III. ZAA  uč. č. 9

•   III. ZAB  uč. č. 10

Oznam o zápise

Zápis prijatých uchádzačov o štúdium odboru 5361 M praktická sestra (4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy) bude dňa 22. mája 2019 (streda) od 10:00 do13:00 hod. v budove SZŠ Zvolen.

V prípade, že sa v určený termín nemôžete zápisu zúčastniť, kontaktujte zást. riaditeľa Mgr. Kopčanovú na č. tel. 0918 820 389.

 

Mgr. J. Kopčanová
zást. riaditeľa  

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 2019

Výsledky prijímacích skúšok prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra
pre školský rok 2019/20,  1. kolo - 1. termín + 2. termín sú dostupné tu.

Milan Rastislav Štefánik

Mladý digitálny Európan 2019

Exkurzia do DFNsP v Banskej Bystrici

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci

Školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci

Stáž s názvom „Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe“

Novela zákona zo 16. mája 2018

Oznam riaditeľa školy o preškoľovaní absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent

MATURITA 2019 - harmonogram skúšania

INFORMÁCIA O EXTERNOM ŠTÚDIU

V školskom roku 2019/2020 Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene aktivuje v externej forme štúdia nasledovné študijné a učebné odbory:

učebný odbor - 5371 H sanitár (jednoročné večerné štúdium)
študijný odbor - 5361 N praktická sestra (dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium)

Informácia o externom štúdiu je dostupná tu
Prihláška na štúdium, učebný odbor - 5371 H sanitár je dostupná tu.
Prihláška na štúdium, študijný odbor - 5361 N praktická sestra je dostupná tu.

Bližšie informácie poskytne zástupkyňa riaditeľa Mgr. Jana Kopčanová na č. t. 045/5203729.

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.