Rýchle menu
Školstvo Samospráva
Vzdelanie
Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

vps
2per
IT_FIT_SKOLA

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 2. kolo odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2024/2025

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného denného štúdia
odboru  5361 M praktická sestra pre školský rok 2024/2025

2. kolo

 

 

P. č.

Kód

Prospel(a)/neprospel(a)

Prijatý/neprijatý

1

PSII/1

prospel(a)

prijatý(á)

2

PSII/2

prospel(a)

prijatý(á)

3

PSII/3

prospel(a)

prijatý(á)

4

PSII/4

prospel(a)

prijatý(á)

5

PSII/5

prospel(a)

prijatý(á)

6

PSII/6

prospel(a)

prijatý(á)

7

PSII/7

prospel(a)

prijatý(á)

8

PSII/8

prospel(a)

prijatý(á)

 

Vzdelávací projekt - A. D. O. L. F

Zelená budúcnosť

Šikanovanie, Kyberšikanovanie

Duševné zdravie a poruchy príjmu potravy

Druhého kolo prijímacích skúšok do študijného odboru 5361 M praktická sestra

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

r  o  z  h  o  d  o l

o konaní druhého kola prijímacích skúšok do študijného odboru 5361 M praktická sestra (4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy) pre školský rok 2023/2024

viac info v dokumente.

Vzdelávanie o Európskej únii

Deň zdravia s Nemocnicou AGEL Zvolen

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK I. kolo odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2024/2025

Odborná exkurzia Kováčová

Umelá inteligencia vs. Človek

Komunikačné zručnosti

Rozlúčka maturantov IV. PSA a IV. PSB

Nebuď fejker!

Odborná exkurzia v DSS Symbia vo Zvolene

Veľkonočný turnaj v bedmintone

Halové veslovanie stredných škôl

Návšteva artikulárneho kostola v Hronseku

Revitalizácia parku Lanice, Pod Harajch 2024 Zvolen

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 2024/2025, I. kolo – 2. termín

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 2024/2025, I. kolo – 1. termín

Máme doma zlato!

Drogy, to teda nie!

Poradenstvo pre žiakov 4. ročníka

Poďme sa nadýchnuť a oddýchnuť

Mladý Európan 2024 - 19. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže

Oznam - rodičovské združenie

Rodičovské združenie sa bude konať dňa 26. apríla 2024 (piatok) o 15.00 hod v budove SZŠ Zvolen.

Zodpovednosť za neoznámenie a neprekazenie trestného činu

Preventívny program v spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene

Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?

19. apríl – Lesnícke dni

Exkurzia v nemocnici BORY v Bratislave

Celoslovenskej konferencie žiakov študijného odboru praktická sestra

Zelený objektív 2023

Využitie edukačnej platformy BBC micro:bit a 3D tlače žiakmi školy na hodine INF

Finančná gramotnosť v spolupráci so spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Lyžiarsky kurz v horskom prostredí Tále

Odborná exkurzia v Oxymedic Zvolen

Exkurzia v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Návšteva Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra v rámci Mesiaca knihy

MDŽ v Domove pre seniorov Sliač

Burza kníh

Školské kolo PRP 24

Ozman: Súťaž v poskytovaní prvej pomoci - školské kolo

Vedecké dielne-Onkológia 2024

Pomoc pri profesijnej orientácii - „Stredná“

Z mamičkinej truhlice – výstava

Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene 2024

Odborná exkurzia v Zariadení sociálnych služieb Záhonok vo Zvolene

Akcia v spolupráci s NADÁCIOU VÝSKUMU RAKOVINY „Spolu proti rakovine“

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Zbierka pre nadáciu Srdce na dlani - poďakovanie

Vzťahová výchova

Kariérová výchova a poradenstvo v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene

Spolupráca s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Celoslovenská súťaž v hraní hry Finančná sloboda 2023 - odkaz na video

Spolupráca s Mestskou políciou vo Zvolene

Zbierka pre nadáciu Srdce na dlani

Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy Partneri školy
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.