Rýchle menu
Školstvo Samospráva
Vzdelanie
Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

vps
2per
IT_FIT_SKOLA

Exkurzia v nemocnici BORY v Bratislave

Celoslovenskej konferencie žiakov študijného odboru praktická sestra

Zelený objektív 2023

Využitie edukačnej platformy BBC micro:bit a 3D tlače žiakmi školy na hodine INF

Finančná gramotnosť v spolupráci so spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Lyžiarsky kurz v horskom prostredí Tále

Odborná exkurzia v Oxymedic Zvolen

Exkurzia v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Návšteva Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra v rámci Mesiaca knihy

MDŽ v Domove pre seniorov Sliač

Burza kníh

Školské kolo PRP 24

Ozman: Súťaž v poskytovaní prvej pomoci - školské kolo

Vedecké dielne-Onkológia 2024

Pomoc pri profesijnej orientácii - „Stredná“

Z mamičkinej truhlice – výstava

Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene 2024

Odborná exkurzia v Zariadení sociálnych služieb Záhonok vo Zvolene

Akcia v spolupráci s NADÁCIOU VÝSKUMU RAKOVINY „Spolu proti rakovine“

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Zbierka pre nadáciu Srdce na dlani - poďakovanie

Vzťahová výchova

Kariérová výchova a poradenstvo v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene

Spolupráca s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Celoslovenská súťaž v hraní hry Finančná sloboda 2023 - odkaz na video

Spolupráca s Mestskou políciou vo Zvolene

Zbierka pre nadáciu Srdce na dlani

Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy Partneri školy
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.