Rýchle menu
Školstvo Samospráva
Vzdelanie
Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

vps
2per
IT_FIT_SKOLA

Deň zdravia s Nemocnicou AGEL Zvolen

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK I. kolo odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2024/2025

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného denného štúdia
odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2024/2025

I. kolo

 

P. č.

Kód

Prospel(a)/neprospel(a)

Prijatý(á)/neprijatý(á)

1

24215

prospel(a)

prijatý(á)

2

24212

prospel(a)

prijatý(á)

3

24961

prospel(a)

prijatý(á)

4

24248

prospel(a)

prijatý(á)

5

24252

prospel(a)

prijatý(á)

6

24934

prospel(a)

prijatý(á)

7

24219

prospel(a)

prijatý(á)

8

24233

prospel(a)

prijatý(á)

9

24955

prospel(a)

prijatý(á)

10

24207

prospel(a)

prijatý(á)

11

24901

prospel(a)

prijatý(á)

12

24928

prospel(a)

prijatý(á)

13

24954

prospel(a)

prijatý(á)

14

24220

prospel(a)

prijatý(á)

15

24254

prospel(a)

prijatý(á)

16

24924

prospel(a)

prijatý(á)

17

24950

prospel(a)

prijatý(á)

18

24211

prospel(a)

prijatý(á)

19

24225

prospel(a)

prijatý(á)

20

24947

prospel(a)

prijatý(á)

21

24952

prospel(a)

prijatý(á)

22

24902

prospel(a)

prijatý(á)

23

24956

prospel(a)

prijatý(á)

24

24907

prospel(a)

prijatý(á)

25

24923

prospel(a)

prijatý(á)

26

24931

prospel(a)

prijatý(á)

27

24933

prospel(a)

prijatý(á)

28

24939

prospel(a)

prijatý(á)

29

24927

prospel(a)

prijatý(á)

30

24234

prospel(a)

prijatý(á)

31

24922

prospel(a)

prijatý(á)

32

24911

prospel(a)

prijatý(á)

33

24937

prospel(a)

prijatý(á)

34

24944

prospel(a)

prijatý(á)

35

24918

prospel(a)

prijatý(á)

36

24206

prospel(a)

prijatý(á)

37

24926

prospel(a)

prijatý(á)

38

24244

prospel(a)

prijatý(á)

39

24226

prospel(a)

prijatý(á)

40

24970

prospel(a)

prijatý(á)

41

24932

prospel(a)

prijatý(á)

42

24914

prospel(a)

prijatý(á)

43

24945

prospel(a)

prijatý(á)

44

24938

prospel(a)

prijatý(á)

45

24224

prospel(a)

prijatý(á)

46

24915

prospel(a)

prijatý(á)

47

24967

prospel(a)

prijatý(á)

48

24936

prospel(a)

prijatý(á)

49

24946

prospel(a)

prijatý(á)

50

24916

prospel(a)

prijatý(á)

51

24235

prospel(a)

prijatý(á)

52

24951

prospel(a)

prijatý(á)

53

24216

prospel(a)

prijatý(á)

54

24230

prospel(a)

prijatý(á)

55

24941

prospel(a)

prijatý(á)

56

24201

prospel(a)

prijatý(á)

57

24247

prospel(a)

prijatý(á)

58

24919

prospel(a)

prijatý(á)

59

24202

prospel(a)

prijatý(á)

60

24203

prospel(a)

prijatý(á)

61

24904

prospel(a)

prijatý(á)

62

24969

prospel(a)

prijatý(á)

63

24221

prospel(a)

prijatý(á)

64

24228

prospel(a)

prijatý(á)

65

24912

prospel(a)

prijatý(á)

66

24232

prospel(a)

prijatý(á)

67

24237

prospel(a)

prijatý(á)

68

24948

prospel(a)

prijatý(á)

69

24255

prospel(a)

prijatý(á)

70

24910

prospel(a)

prijatý(á)

71

24958

prospel(a)

prijatý(á)

72

24963

prospel(a)

prijatý(á)

73

24250

prospel(a)

prijatý(á)

74

24249

prospel(a)

prijatý(á)

75

24256

prospel(a)

prijatý(á)

76

24238

prospel(a)

prijatý(á)

77

24241

prospel(a)

prijatý(á)

78

24231

prospel(a)

prijatý(á)

79

24940

prospel(a)

prijatý(á)

80

24942

prospel(a)

prijatý(á)

81

24905

prospel(a)

prijatý(á)

82

24236

prospel(a)

neprijatý(á)

83

24213

prospel(a)

neprijatý(á)

84

24222

prospel(a)

neprijatý(á)

85

24959

prospel(a)

neprijatý(á)

86

24964

prospel(a)

neprijatý(á)

87

24245

prospel(a)

neprijatý(á)

88

24968

prospel(a)

neprijatý(á)

89

24925

prospel(a)

neprijatý(á)

90

24903

prospel(a)

neprijatý(á)

91

24960

prospel(a)

neprijatý(á)

92

24966

prospel(a)

neprijatý(á)

93

24204

prospel(a)

neprijatý(á)

94

24906

prospel(a)

neprijatý(á)

95

24962

prospel(a)

neprijatý(á)

96

24909

prospel(a)

neprijatý(á)

97

24949

prospel(a)

neprijatý(á)

98

24227

prospel(a)

neprijatý(á)

99

24929

prospel(a)

neprijatý(á)

100

24246

prospel(a)

neprijatý(á)

101

24908

prospel(a)

neprijatý(á)

102

24239

prospel(a)

neprijatý(á)

103

24209

prospel(a)

neprijatý(á)

104

24943

prospel(a)

neprijatý(á)

105

24957

prospel(a)

neprijatý(á)

106

24229

prospel(a)

neprijatý(á)

107

24965

prospel(a)

neprijatý(á)

108

24935

prospel(a)

neprijatý(á)

109

24917

prospel(a)

neprijatý(á)

110

24214

prospel(a)

neprijatý(á)

111

24205

prospel(a)

neprijatý(á)

112

24223

neprospel(a)

neprijatý(á)

113

24217

neprospel(a)

neprijatý(á)

114

24208

neprospel(a)

neprijatý(á)

115

24210

neprospel(a)

neprijatý(á)

116

24240

neprospel(a)

neprijatý(á)

117

24251

neprospel(a)

neprijatý(á)

118

24243

neprospel(a)

neprijatý(á)

119

24253

neprospel(a)

neprijatý(á)

120

24242

neprospel(a)

neprijatý(á)

121

24913

neprospel(a)

neprijatý(á)

122

24218

neprospel(a)

neprijatý(á)

123

24953

neprítomný(á)

ospravedlnený(á)

124

24930

neprítomný(á)

ospravedlnený(á)

125

24921

neprítomný(á)

neospravedlnený(á)

126

24920

neprítomný(á)

neospravedlnený(á)

Odborná exkurzia Kováčová

Umelá inteligencia vs. Človek

Komunikačné zručnosti

Rozlúčka maturantov IV. PSA a IV. PSB

Nebuď fejker!

Odborná exkurzia v DSS Symbia vo Zvolene

Veľkonočný turnaj v bedmintone

Halové veslovanie stredných škôl

Návšteva artikulárneho kostola v Hronseku

Revitalizácia parku Lanice, Pod Harajch 2024 Zvolen

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 2024/2025, I. kolo – 2. termín

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 2024/2025, I. kolo – 1. termín

Máme doma zlato!

Drogy, to teda nie!

Poradenstvo pre žiakov 4. ročníka

Poďme sa nadýchnuť a oddýchnuť

Mladý Európan 2024 - 19. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže

Oznam - rodičovské združenie

Rodičovské združenie sa bude konať dňa 26. apríla 2024 (piatok) o 15.00 hod v budove SZŠ Zvolen.

Zodpovednosť za neoznámenie a neprekazenie trestného činu

Preventívny program v spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene

Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?

19. apríl – Lesnícke dni

Exkurzia v nemocnici BORY v Bratislave

Celoslovenskej konferencie žiakov študijného odboru praktická sestra

Zelený objektív 2023

Využitie edukačnej platformy BBC micro:bit a 3D tlače žiakmi školy na hodine INF

Finančná gramotnosť v spolupráci so spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Lyžiarsky kurz v horskom prostredí Tále

Odborná exkurzia v Oxymedic Zvolen

Exkurzia v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Návšteva Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra v rámci Mesiaca knihy

MDŽ v Domove pre seniorov Sliač

Burza kníh

Školské kolo PRP 24

Ozman: Súťaž v poskytovaní prvej pomoci - školské kolo

Vedecké dielne-Onkológia 2024

Pomoc pri profesijnej orientácii - „Stredná“

Z mamičkinej truhlice – výstava

Deň otvorených dverí na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene 2024

Odborná exkurzia v Zariadení sociálnych služieb Záhonok vo Zvolene

Akcia v spolupráci s NADÁCIOU VÝSKUMU RAKOVINY „Spolu proti rakovine“

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Zbierka pre nadáciu Srdce na dlani - poďakovanie

Vzťahová výchova

Kariérová výchova a poradenstvo v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene

Spolupráca s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Celoslovenská súťaž v hraní hry Finančná sloboda 2023 - odkaz na video

Spolupráca s Mestskou políciou vo Zvolene

Zbierka pre nadáciu Srdce na dlani

Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy Partneri školy
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.