Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Ničenie a poškodzovanie cudzieho majetku

Právne vedomie a právna zodpovednosť

Exkurzia

PONUKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT PRE ŽIAKOV 8. - 9. ROČNÍKOV ZŠ

Ponúkame vykonanie prednášok a praktické ukážky v oblastí zdravotníckej prípravy a prvej pomoci pre žiakov 8.- 9. ročník v trvaní maximálne 2 vyučovacie hodiny v priestoroch vašej školy, v mesiaci október, november, december.

Obsah vzdelávacích aktivít:

- obväzová technika (šatkové, ovínadlové obväzy),
- resuscitácia dospelého, resuscitácia dojčaťa – ukážka na modeloch,
- prvá pomoc pri dusení – Gordonov úder, Heimlichov manéver – ukážka na modeli,
- meranie cukru v krvi glukomerom (učiteľom),
- meranie fyziologických funkcií – tlaku krvi, pulzu,
- zastavenie tepnového krvácania,
- prvá pomoc pri zlomenine ruky, predlaktia,
- polohovanie (základné polohy pre ošetrenie, transport) – uloženie do stabilizovanej polohy, autotransfúznej polohy, protišokovej polohy.

Ponukový list prednášok s praktickými ukážkami prvej pomoci je dostupný tu.

POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia,

pozývame Vás na  rodičovské združenie dňa 16. októbra 2019 (streda) o 15:00 hodine, ktoré sa uskutoční v triedach školy.
O 15:30 sa v riaditeľni školy uskutoční zasadnutie celoškolského výboru Rady rodičov pri SZŠ vo Zvolene.

 

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy

Finančná gramotnosť

ČO JE MÚZEUM?

Pamätný deň holokaustu

OZNAM

V prípade, že sa uchádzač prijatý na externé štúdium nezúčastní prvého konzultačného stretnutia, ani vyučovania v týždni od 9. do 13. septembra 2019, budeme považovať jeho štúdium na našej škole za zanechané.

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy

OZNAM: ROZVRH ŽIAKOV TRIED EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA

 

 

STREDA Trieda 7:10-7:55 8:05-8:50 9:00-9:45 10:05-10:50 11:00-11:45 11:55-12:40 13:00-18:45 13:00-18:45  
I. PSkA PAT ANF ANF OST OST OSE OŚS OŚS  
                     
PONDELOK Trieda 7:10-12:55 13:40-14:25 14:30-15:15 15:20-16:05 16:10-16:55 17:00-17:45      
I. PSkB OŚS OST OST PAT ANF ANF      
                     
STREDA Trieda 7:10-12:55 13:40-14:25 14:30-15:15 15:20-16:05 16:10-16:55 17:00-17:45      
I. PSkC OŚS OST OST PAT ANF ANF      
                     
UTOROK Trieda 7:10-7:55 8:05-8:50 9:00-9:45 10:05-10:50 11:00-11:45 11:55-12:40 12:50-13:35 13:40-14:25 15:00-18:00
I. S PRPc PRPc SANc SANc ZDR ZDR SAN SAN SAC

Finále súťaže v prvej pomoci medzi strednými zdravotníckymi školami

Novela zákona zo 16. mája 2018

Oznam riaditeľa školy o preškoľovaní absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent

INFORMÁCIA O EXTERNOM ŠTÚDIU

V školskom roku 2019/2020 Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene aktivuje v externej forme štúdia nasledovné študijné a učebné odbory:

učebný odbor - 5371 H sanitár (jednoročné večerné štúdium)
študijný odbor - 5361 N praktická sestra (dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium)

Informácia o externom štúdiu je dostupná tu
Prihláška na štúdium, učebný odbor - 5371 H sanitár je dostupná tu.
Prihláška na štúdium, študijný odbor - 5361 N praktická sestra je dostupná tu.

Bližšie informácie na č. t. 045/5203711.

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.