Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Oznam

Inovatívna výučba digitálnych zručností žiakov školy

Rebríček najlepších stredných odborných škôl v Banskobystrickom kraji

Rebríček najlepších stredných odborných škôl v Banskobystrickom kraji, ktorý zostavil INEKO – Inštitút pre sociálne a ekonomické reformy podľa údajov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ústavu informácií a prognóz školstva, Štátnej školskej inšpekcii, Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a spoločnosti EXAM si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Aktuálne detailné ohodnotenie Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene si môžete pozrieť na tomto odkaze. Na uvedenej stránke je možné vzhliadnuť ohodnotenie školy od školského roku 2008/2009.

OZNAM O NÁZVE ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Presný názov študijného odboru (pre žiakov ZŠ a taktiež aj pre záujemcov o externé štúdium) v školskom roku 2022/2023 bude výsledkom rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.

V návrhu Nariadenia vlády Slovenskej republiky je názov odboru uvádzaný ako „praktická sestra-asistent“.

Oznam

Oznamujeme Vám, že mailové adresy szszv@post.sk a szszvolen@post.sk už nebudeme ďalej využívať. Preto Vás žiadame o zasielanie Vašich e-mailov na adresu szszv@szszv.eu, alebo priamo na adresu osoby, ktorej chcete zaslať mail.

Virtuálny deň otvorených dverí na SZŠ Zvolen 2022

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE SPRÁVA PRE ČERVENÉ STUŽKY 2021

Svetový deň ľudských práv - 10. december

Usmernenie k dištančnému vzdelávaniu a hodnoteniu žiakov počas prerušeného vyučovania

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja medzi učiteľmi

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím 3. december

Celoslovenská kampaň Červené stužky

Video o škole

Bolo zverejnené nové video o škole. Je dostupne tu.

Ako zvládať emócie?

Politika inšpirovaná mládežou / Youth inspires politic

Odhaľovanie pamätnej tabule Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej

Celoslovenský projekt Živých pietnych miest

Virtuálny týždeň otvorených dverí stredných škôl

Junior festival Ekotopfilm-Envirofilm

Súťaž- najlepšia esej na tému Klimatická spravodlivosť

12. ročník projektu Veľvyslanectvo mladých

Odborná klinická prax žiakov SZŠ Zvolen v zahraničí

Ako sa brániť šikanovaniu?

Celoslovenské virtuálne dni otvorených dverí vysokých škôl a fakúlt

Očkovanie v škole proti Covid

Študentská kvapka krvi

Vyšlo nové číslo časopisu Kam po strednej. Aké novinky prináša?

Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce

Právne vedomie a právna zodpovednosť

Pobožní Židia

Európsky deň jazykov - 26. september

Biela pastelka 2021

Oznam

Od 20. septembra 2021 sa okres Zvolen podľa COVID automatu nachádzav červenej farbe. Vstup do budovy školyje povolený len s respirátorom (najmenej FFP2).

Návod pre domáci AG samotest - oznámenie o použití

Návod pre rodičov neplnoletých žiakov:  Domáci AG samotest - oznámenie o použití

Návod pre plnoletých žiakov:  Domáci AG samotest - oznámenie o použití

Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu.

Deň obetí holokaustu a rasového násilia - 9. september

Galéria žiakov - denné štúdium

Organizácia distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie

Organizácia distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie, usmernenie je dostupnú tu.

Nezabudnutí susedia

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

V súlade s pokynmi uvedenými v školskom semafore, pri prvom nástupe žiakov do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je dostupné tu.

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Akreditácia na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Šot očkovacej kampane

Virtuálny deň otvorených dverí na SZŠ Zvolen

Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe 2018

Odborná klinická prax 2021/2022

ERASMUS+ udelil našej škole CHARTU

OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY O PREŠKOĽOVANÍ ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy BBSK
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.