Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Týždeň mozgu 2019

Exkurzia- Úrad priemyselného vlastníctva

Projekt - Bezpečný návrat domov

Olympiáda ľudských práv

Výstava v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene pod názvom Srnec lesný

Stáž s názvom „Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe“

Novela zákona zo 16. mája 2018

Oznam riaditeľa školy o preškoľovaní absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent

INFORMÁCIA O EXTERNOM ŠTÚDIU

V školskom roku 2019/2020 Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene aktivuje v externej forme štúdia nasledovné študijné a učebné odbory:

učebný odbor - 5371 H sanitár (jednoročné večerné štúdium)
študijný odbor - 5361 N praktická sestra (dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium)

Informácia o externom štúdiu je dostupná tu
Prihláška na štúdium, učebný odbor - 5371 H sanitár je dostupná tu.
Prihláška na štúdium, študijný odbor - 5361 N praktická sestra je dostupná tu.

Bližšie informácie poskytne zástupkyňa riaditeľa Mgr. Jana Kopčanová na č. t. 045/5203729.

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.