Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

odborná exkurzia: Psychiatrická nemocnica

Pravda o drogách

Študentská kvapka krvi na SZŠ vo Zvolene

Pre niekoho kvapka, pre iného život.

Odber krvi sa uskutoční dňa 27. 11. 2019 (streda) od 8.00 - 10.00 hod. v SZŠ, na prízemí v triede č. 25 v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, pracovisko B. Bystrica.

Pozývame študentov, rodičov, priateľov školy a všetkých, ktorí chcú pomôcť.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Mužíková Petra.

Návykové látky a doping

Psychohygiena a zdravý životný štýl

Rozhoduj o Európe

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019

Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční v piatok 13. 12. 2019 v čase od 9:00 do 14:00 hod.

Program dňa otvorených dverí:

- informácie o študijnom odbore a prijímacích skúškach,
- informácie o uplatnení absolventov školy,
- prehliadka priestorov a vybavenia školy,
- stretnutie so žiakmi a učiteľmi školy,
- informácie o možnosti absolvovať odbornú prax v zahraničí,
- ukážka vyučovacej hodiny v odborných učebniach, ako aplikácia
   injekcie, odber krvi, meranie tlaku, poskytovanie prvej pomoci,
- poradenstvo prostredníctvom výchovného poradcu,
- prezentácia aktivít školy,
- ukážka praktických a teoretických vedomostí žiakov,
- ukážky učebníc a pomôcok používaných na vyučovacích hodinách.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Leták akcie je dostupný je dostupný tu.

Ničenie a poškodzovanie cudzieho majetku

Právne vedomie a právna zodpovednosť

Exkurzia

PONUKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT PRE ŽIAKOV 8. - 9. ROČNÍKOV ZŠ

Ponúkame vykonanie prednášok a praktické ukážky v oblastí zdravotníckej prípravy a prvej pomoci pre žiakov 8.- 9. ročník v trvaní maximálne 2 vyučovacie hodiny v priestoroch vašej školy, v mesiaci október, november, december.

Obsah vzdelávacích aktivít:

- obväzová technika (šatkové, ovínadlové obväzy),
- resuscitácia dospelého, resuscitácia dojčaťa – ukážka na modeloch,
- prvá pomoc pri dusení – Gordonov úder, Heimlichov manéver – ukážka na modeli,
- meranie cukru v krvi glukomerom (učiteľom),
- meranie fyziologických funkcií – tlaku krvi, pulzu,
- zastavenie tepnového krvácania,
- prvá pomoc pri zlomenine ruky, predlaktia,
- polohovanie (základné polohy pre ošetrenie, transport) – uloženie do stabilizovanej polohy, autotransfúznej polohy, protišokovej polohy.

Ponukový list prednášok s praktickými ukážkami prvej pomoci je dostupný tu.

OZNAM: ROZVRH ŽIAKOV TRIED EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA

 

 

STREDA Trieda 7:10-7:55 8:05-8:50 9:00-9:45 10:05-10:50 11:00-11:45 11:55-12:40 13:00-18:45 13:00-18:45  
I. PSkA PAT ANF ANF OST OST OSE OŚS OŚS  
                     
PONDELOK Trieda 7:10-12:55 13:40-14:25 14:30-15:15 15:20-16:05 16:10-16:55 17:00-17:45      
I. PSkB OŚS OST OST PAT ANF ANF      
                     
STREDA Trieda 7:10-12:55 13:40-14:25 14:30-15:15 15:20-16:05 16:10-16:55 17:00-17:45      
I. PSkC OŚS OST OST PAT ANF ANF      
                     
UTOROK Trieda 7:10-7:55 8:05-8:50 9:00-9:45 10:05-10:50 11:00-11:45 11:55-12:40 12:50-13:35 13:40-14:25 15:00-18:00
I. S PRPc PRPc SANc SANc ZDR ZDR SAN SAN SAC
Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy BBSK
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.