Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

S hlbokým zármutkom oznamujeme

Informácie o externom štúdiu

Informácie o externom štúdiu

Boli doplnené informácie o externom štúdiu o kritéria. Prihlášky na externé štúdium, učebný odbor - 5371 H sanitár a študijný odbor - 5361 N praktická sestradostupné tu.

Virtuálny deň otvorených dverí na SZŠ Zvolen

Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe 2018

ERASMUS+ udelil našej škole CHARTU

OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY O PREŠKOĽOVANÍ ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy BBSK
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.