Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Prevencia drogových závislostí a užívania legálnych a nelegálnych drog

Súťaž prvej pomoci – „Zdravotník v akcii“ 2020/2021

Obchodovanie s ľuďmi

Výsledky prijímacích skúšok

Prevencia kriminality

Európska únia a jej budúcnosť- online beseda

Preventívny projekt - Ničenie majetku, sprejerstvo, vandalizmu

DEŇ ZEME - 22. apríl, školský kvíz

DEŇ ZEME - 22. apríl, online prednáška

Maturita 2021

Záverečná skúška 2021

Informácie o externom štúdiu

Boli zverejnené informácie o externom štúdiu. Prihlášky na externé štúdium, učebný odbor - 5371 H sanitár a študijný odbor - 5361 N praktická sestradostupné tu.

Oznam pre rodičov: potvrdenie o návšteve školy

Aktuálne informácie pre stredné zdravotnícke školy, ktoré vydalo MZ SR

Virtuálny deň otvorených dverí na SZŠ Zvolen

Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe 2018

Online vzdelávanie

Pokyny riaditeľa školy upravujúce režim školy počas pandémie COVID-19

Dôležité upozornenie

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

ERASMUS+ udelil našej škole CHARTU

OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY O PREŠKOĽOVANÍ ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy BBSK
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.