Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím 3. december

Celoslovenská kampaň Červené stužky

Video o škole

Bolo zverejnené nové video o škole. Je dostupne tu.

Ako zvládať emócie?

Politika inšpirovaná mládežou / Youth inspires politic

Odhaľovanie pamätnej tabule Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej

Celoslovenský projekt Živých pietnych miest

Virtuálny týždeň otvorených dverí stredných škôl

Junior festival Ekotopfilm-Envirofilm

Súťaž- najlepšia esej na tému Klimatická spravodlivosť

12. ročník projektu Veľvyslanectvo mladých

Odborná klinická prax žiakov SZŠ Zvolen v zahraničí

Ako sa brániť šikanovaniu?

Celoslovenské virtuálne dni otvorených dverí vysokých škôl a fakúlt

Očkovanie v škole proti Covid

Študentská kvapka krvi

Vyšlo nové číslo časopisu Kam po strednej. Aké novinky prináša?

Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce

Právne vedomie a právna zodpovednosť

Pobožní Židia

Európsky deň jazykov - 26. september

Biela pastelka 2021

Oznam

Od 20. septembra 2021 sa okres Zvolen podľa COVID automatu nachádzav červenej farbe. Vstup do budovy školyje povolený len s respirátorom (najmenej FFP2).

Návod pre domáci AG samotest - oznámenie o použití

Návod pre rodičov neplnoletých žiakov:  Domáci AG samotest - oznámenie o použití

Návod pre plnoletých žiakov:  Domáci AG samotest - oznámenie o použití

Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu.

Deň obetí holokaustu a rasového násilia - 9. september

Galéria žiakov - denné štúdium

Organizácia distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie

Organizácia distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie, usmernenie je dostupnú tu.

Nezabudnutí susedia

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

V súlade s pokynmi uvedenými v školskom semafore, pri prvom nástupe žiakov do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je dostupné tu.

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Akreditácia na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Šot očkovacej kampane

Virtuálny deň otvorených dverí na SZŠ Zvolen

Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe 2018

Odborná klinická prax 2021/2022

ERASMUS+ udelil našej škole CHARTU

OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY O PREŠKOĽOVANÍ ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy BBSK
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.