Školský rok 2021/2022

 

09.06.2022 Kritéria pre externé štúdium pre šk. rok 2022/23

23.05.2022 Intoxikácia liekmi - Nebezpečná výzva!

18.05.2022 VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK odboru 5356 M zdravotnícky asistent pre školský rok 2022/2023

17.05.2022 Kritériá pre školský rok 2022/2023

02.05.2022 Ubytovanie v internáte

01.04.2022 Maturita v mobile

30.03.2022 Informácie o externom štúdiu

15.03.2022 Študentská kvapka krvi na SZŠ vo Zvolene

28.03.2022 Kam po strednej Marec/22

14.03.2022 Oznam INFORMÁCIE O EXTERNOM ŠTÚDIU

25.02.2022 Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium

28.01.2022 Praktická sestra ostáva!

20.01.2022 Oznam

14.01.2022 Rebríček najlepších stredných odborných škôl v Banskobystrickom kraji

12.01.2022 Školský parlament pri Strednej zdravotníckej škole

12.01.2022 OZNAM O NÁZVE ŠTUDIJNÉHO ODBORU

10.01.2022 Oznam

16.12.2022 Virtuálny deň otvorených dverí na SZŠ Zvolen 2022

12.12.2021 Usmernenie k dištančnému vzdelávaniu a hodnoteniu žiakov počas prerušeného vyučovania

22.10.2021 12. ročník projektu Veľvyslanectvo mladých

14.10.2021 Celoslovenské virtuálne dni otvorených dverí vysokých škôl a fakúlt

08.10.2021 Očkovanie v škole proti Covid

07.10.2021 Študentská kvapka krvi

01.10.2021 Vyšlo nové číslo časopisu Kam po strednej. Aké novinky prináša?

17.09.2021 Oznam

17.09.2021 Návod pre domáci AG samotest - oznámenie o použití

13.09.2021 Organizácia distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie

31.08.2021 Konzultačné stretnutie žiakov externej formy štúdia

31.08.2021 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

31.08.2021 Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

26.08.2021 VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK - 5361 N praktická sestra

25.08.2021 Akreditácia na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

25.08.2021 Šot očkovacej kampane

25.08.2021 Oznam o zahájení školského roku 2021/22

24.08.2021 VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK - 5371 H sanitár

 

 

Školský rok 2020/2021

 

Informácie o externom štúdiu - kritéria

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2021/22

Výsledky prijímacích skúšok 1. kolo - 2. termín do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2021/22

Výsledky prijímacích skúšok 1. kolo - 1. termín do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2021/22

Prijímacie skúšky na 4-ročné denné štúdium odboru 5361 M00 praktická sestra

Pozor zmena, vyučovanie v týždni od 12. apríla 2021 !!! Dôležitý oznam!!!

Oznam: vzdelávanie v týždni od 7. do 9. apríla 2021

Maturita 2021

Záverečná skúška 2021

Oznam: vzdelávanie v týždni od 29. do 31. marca 2021

Oznam: vzdelávanie v týždni od 22. do 26. marca 2021

Informácie o externom štúdiu

Oznam: dištančné vzdelávanie v týždni od 15. do 19. marca 2021

Oznam: dištančné vzdelávanie v týždni od 8. do 12. marca 2021

Oznam: Elektronická prihláška na denné štúdium pre žiakov ZŠ

Oznam: dištančné vzdelávanie v týždni od 1. do 5. marca 2021

Oznam: dištančné vzdelávanie v týždni od 22. do 26. februára 2021

Oznam pre rodičov: potvrdenie o návšteve školy

Oznam, prezenčná forma vzdelávania pre žiakov 1. – 4. ročníka dennej formy vzdelávania od 8. 2. 2021

Oznam o nástupe na prezenčnú formu štúdia

Aktuálne informácie pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium

Aktuálne informácie pre stredné zdravotnícke školy, ktoré vydalo MZ SR

Kontakt na skupinu na FB pre študentov SZŠ

Harmonogram preberania školských vecí žiakmi

Online vzdelávanie

Oznam o mimoriadnom prerušení školského vyučovania od 12. októbra 2020 do odvolania

Oznam pre externých študentov

Pokyny riaditeľa Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen upravujúce režim školy v školskom roku 2020/2021 počas pandémie COVID-19

Oznam – udelenie riaditeľského voľna  14. 9. 2020

Pozvánka na rodičovské združenie

Vzory tlačív žiadostí

2. septembra 2020 - harmonogram pre žiakov

Dôležité upozornenie - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka

Oznam o konaní 2. termínu prijímacích skúšok do 1. ročníka 1-ročného večerného štúdia odboru 5371 H sanitár pre školský rok 2020/2021

Oznam zákonným zástupcom a žiakom o vstupovaní do priestorov školy

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK do 1. ročníka 2ročného exter. štúdia odboru 5361 N praktická sestra

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka 4-ročného denného štúdia študijného odboru 5361 M praktická sestra

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK do 1. ročníka jednoročného externého štúdia odboru 5371 H sanitár

Oznam o zahájení školského roku 2020/2021

 

Školský rok 2019/2020

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania do 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra

Výsledky prijímacieho konania do 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra

Dôležitý oznam pre rodičov uchádzačov o štúdium

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka, denné štúdium

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 – denná forma štúdia

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky

Aktuálne informácie pre záujemcov o vysokoškolské štúdium

Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko

Online vyučovanie

Oznam pre žiakov a zamestnancov školy

Usmernenie pre žiakov a zamestnancov školy v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

Oznam riaditeľa školy o preškoľovaní absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent

Študentská kvapka krvi  na SZŠ vo Zvolene

Rozvrh žiakov tried externej formy štúdia

Ponuka vzdelávacích aktivít pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ

 

Školský rok 2018/2019

Oznam o úradných hodinách

ERASMUS+ udelil našej škole CHARTU

Otvorený list žiakom a rodičom

Ponuka vzdelávacích aktivít pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ

Elektronická žiacka knižka kniha

Platby za stravné lístky