Školský rok 2020/2021

 

Informácie o externom štúdiu - kritéria

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2021/22

Výsledky prijímacích skúšok 1. kolo - 2. termín do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2021/22

Výsledky prijímacích skúšok 1. kolo - 1. termín do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2021/22

Prijímacie skúšky na 4-ročné denné štúdium odboru 5361 M00 praktická sestra

Pozor zmena, vyučovanie v týždni od 12. apríla 2021 !!! Dôležitý oznam!!!

Oznam: vzdelávanie v týždni od 7. do 9. apríla 2021

Maturita 2021

Záverečná skúška 2021

Oznam: vzdelávanie v týždni od 29. do 31. marca 2021

Oznam: vzdelávanie v týždni od 22. do 26. marca 2021

Informácie o externom štúdiu

Oznam: dištančné vzdelávanie v týždni od 15. do 19. marca 2021

Oznam: dištančné vzdelávanie v týždni od 8. do 12. marca 2021

Oznam: Elektronická prihláška na denné štúdium pre žiakov ZŠ

Oznam: dištančné vzdelávanie v týždni od 1. do 5. marca 2021

Oznam: dištančné vzdelávanie v týždni od 22. do 26. februára 2021

Oznam pre rodičov: potvrdenie o návšteve školy

Oznam, prezenčná forma vzdelávania pre žiakov 1. – 4. ročníka dennej formy vzdelávania od 8. 2. 2021

Oznam o nástupe na prezenčnú formu štúdia

Aktuálne informácie pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium

Aktuálne informácie pre stredné zdravotnícke školy, ktoré vydalo MZ SR

Kontakt na skupinu na FB pre študentov SZŠ

Harmonogram preberania školských vecí žiakmi

Online vzdelávanie

Oznam o mimoriadnom prerušení školského vyučovania od 12. októbra 2020 do odvolania

Oznam pre externých študentov

Pokyny riaditeľa Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen upravujúce režim školy v školskom roku 2020/2021 počas pandémie COVID-19

Oznam – udelenie riaditeľského voľna  14. 9. 2020

Pozvánka na rodičovské združenie

Vzory tlačív žiadostí

2. septembra 2020 - harmonogram pre žiakov

Dôležité upozornenie - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka

Oznam o konaní 2. termínu prijímacích skúšok do 1. ročníka 1-ročného večerného štúdia odboru 5371 H sanitár pre školský rok 2020/2021

Oznam zákonným zástupcom a žiakom o vstupovaní do priestorov školy

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK do 1. ročníka 2ročného exter. štúdia odboru 5361 N praktická sestra

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka 4-ročného denného štúdia študijného odboru 5361 M praktická sestra

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK do 1. ročníka jednoročného externého štúdia odboru 5371 H sanitár

Oznam o zahájení školského roku 2020/2021

 

Školský rok 2019/2020

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania do 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra

Výsledky prijímacieho konania do 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra

Dôležitý oznam pre rodičov uchádzačov o štúdium

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka, denné štúdium

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 – denná forma štúdia

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky

Aktuálne informácie pre záujemcov o vysokoškolské štúdium

Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko

Online vyučovanie

Oznam pre žiakov a zamestnancov školy

Usmernenie pre žiakov a zamestnancov školy v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

Oznam riaditeľa školy o preškoľovaní absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent

Študentská kvapka krvi  na SZŠ vo Zvolene

Rozvrh žiakov tried externej formy štúdia

Ponuka vzdelávacích aktivít pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ

 

Školský rok 2018/2019

Oznam o úradných hodinách

ERASMUS+ udelil našej škole CHARTU

Otvorený list žiakom a rodičom

Ponuka vzdelávacích aktivít pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ

Elektronická žiacka knižka kniha

Platby za stravné lístky