Školský rok 2019/2020

        Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko

       Usmernenie pre žiakov a zamestnancov školy v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

Oznam riaditeľa školy o preškoľovaní absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent

Študentská kvapka krvi  na SZŠ vo Zvolene

Rozvrh žiakov tried externej formy štúdia

Ponuka vzdelávacích aktivít pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ

 

Školský rok 2018/2019

Oznam o úradných hodinách

ERASMUS+ udelil našej škole CHARTU

Otvorený list žiakom a rodičom

Ponuka vzdelávacích aktivít pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ

Elektronická žiacka knižka kniha

Platby za stravné lístky