Školský rok 2017/2018 

Oznam o úradných hodinách

Hurá na prázdniny

Oznam o opravných skúškach

Oznam pre ŠPANIELKY

Oznam o 2. kole prijímacích skúšok

Harmonogram skúšania ústnej formy internej MS 2018

Oznam o zápise do 1. ročníka

Novela zákona zo 16. mája 2018

Výsledky prijímacích skúšok 1. kolo 1. termín aj 2. termín

Oznam o zmene rozvrhu pre externú formu štúdia

OZNAM o 1. kole prijímacích skúšok 

Rodičovské združenie

MATURITA 2018

Rodičovské  združenie

ERASMUS+ udelil našej škole CHARTU

Otvorený list žiakom a rodičom

Deň otvorených dverí

Rodičovské združenie

Ponuka vzdelávacích aktivít pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ

Oznam pre triedy externého štúdia

Oznam o začiatku školského vyučovania v školskom roku 2017/2018

Oznam riaditeľa školy  o preškolení absolventov

Elektronická žiacka knižka kniha

Platby za stravné lístky