Školský rok 2017/2018

 

Exkurzia v Banskej Bystrici                    27. 6. 2018

Exkurzia II. a a II. B                              26. 6. 2018

Drevo vždy živé                                    12. 6. 2018

Nenič! Nebuď vandal! Sprejerstvo           23. 5. 2018

Mladý digitálny Európan 2018                 10. 5. 2018

Exkurzia v DSS Symbia vo Zvolene         14. 5. 2018

Svetový deň hygieny rúk 2018                5. 5. 2018

Exkurzia do DFNsP v Banskej Bystrici      30. 4. 2018

IMPRO CUP - Improvizuj 2018                12. 4. 2018

Dejiny hudby                                        16. 4. 2018

Deň narcisov 2018                                13. 4. 2018

Deň zdravia 2018                                   7. 4. 2018

Akcie Mgr. D. Gondovej - Drogy, to teda nie a Mladý Európan     26.3. 27. 3. 2018

6. celolovenská konferencia v BB             21. 3. 2018

Ekotopfilm - Envirofilm                            20. 3. 2018

Správa z odbornej exkurzii                      14. 3. 2018

Etudy z dreva a drevený šperk                 14. 3. 2018

Týždeň mozgu                                       13. 3. 2018

Exkurzia v ÚPV v Banskej Bystrici              13. 3. 2018

Bezpečný návrat domov                          12. 3. 2018

Lyžiarsky zájazd                                   5.3. - 9. 3. 2018

Edukačná aktivita v MŠ Imatra vo Zvolene  1. 3. 2018

3. študentská konferencia                         2. 3. 2018

Zelený sen - exkurzia                               14. 2. 2018

Návšteva Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene   12. 2. 2018

Mladí v Európe: Ako ďalej?                       január . február 2018

Vzdelávacia aktivita                                 31. 1. 2018

Obrázky Vianoc II, Vôňa slamy a ihličia     18.12. - 20. 12. 2017

Návykové látky                                       12. 12. 2017

Svetový deň ľudských práv                       december 2017

Deň otvorených dverí 2017                       8. 12. 2017

Exkurzia v RÚVZ vo Zvolene                     8. 12. 2017

Obchodovanie s ľuďmi                              7. 12. 2017

Mikuláš deťom a seniorom                        6. 12. 2017

Mikuláš v MŠ Zvolen  2017                        6. 12. 2017

Mikuláš v DSS Zvolen 2017                       5. 12. 2017                     

Stužková IV. A triedy 2017                       18. 11. 2017

Prednáška pre žiakov tretieho ročníka        24. 11. 2017

Stredoškolák 2017 v ZH                            22. 11. 2017

Psychohygiena                                         15. 11. 2017

Zájazd do Osvienčimu                               24. 10. 2017

Finančná gramotnosť                                 16. 10. 2017

Stop šikanovaniu, kyberšikanovanie            16. 10. 2017            

 KOŽAZ 2017

 Vzdelávacia akcia v múzeu                        3. 10. 2017 

 Exkurzia na Okresnom súde vo Zvolene      29. 9. 2017

 Pochod v prírode                                       28. 9. 2017                                

 Deň srdca 2017                                         22. 9. 2017

 Pamätný deň holokaustu                          

 Prednáška o prevencii kriminality                20. 9. 2017

 Prehliadka Légiovlaku                                  8. 9. 2017

 

 

Školský rok 2016/2017 

Objavy a vynálezy, ktoré zmenili náš svet          29. 6. 2017

Exkurzia do ŠLÚ Marína š.p. Kováčová               27. 6. 2017

Exkurzia v Múzeu SNP v Banskej Bystrici             27. 6. 2017

Správa z mimoškolskej aktivity                         26. 6. 2017

Vzdelávacia aktivita - Finančná gramotnosť        26. 6. 2017

Pochod v prírode: Zvolen - Sliač - Hronsek         20. 6. 2017

Hudba aj ej význam v historickom kontexte          5. 6. a 12. 6. 2017

Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach    31. 5. 2017

Alternatívna vyučovacia hodina dejepisu              15. 5. 2017 

2. vedecká konferencia pôrodných asistentiek       5. 5. 2017

Piata celoslovenská konferencia žiakov stredných zdravotníckych škôl  5. 4. 2017

Deň zdravia 2017                                          7. 4. 2017

Deň narcisov 2017                                         7. 4. 2017

Akcie 6. 4. 2017  Mgr. Gondová

Aj cukor môže chutiť horko                             20. - 24. 3. 2017

Exkurzia do nemocnice AGEL                           15. 3. 2017

Týždeň mozgu                                                14. 3. 2017

Exkurzia v ÚPV v Banskej Bystrici                     14. 3. 2017

Nenič! Nebuď vandal! Spejerstvo.                     13. 3. 2017

2. študentská konferencia

Stužková slávnosť IV. A triedy

Návšteva výstavy v múzeu vo Zvolene               9. 2. 2017 

Zájazd do Viedne                                          16. 12. 2016

Mikuláš v nemocnici                                       6. 12. 2016

Obrázky Vianoc, Koledníci idú ...                    12. 12. 2016 

Obchod s ľuďmi                                                           9. 12. 2016                              

Čo vieš o Európskej únii                                  1. 12. 2016

Mikuláš v DSS vo Zvolene                                6.12. 2016

Problém kyberšikanovania                             21. 11. 2016

Výlet do Vysokých Tatier              

Pustý hrad jeseň 2016                                  25. 10. 2016

Online beseda                                              21. 10. 2016

Finančná gramotnosť                                     17. 10. 2016

Exkurzia na okresnom súde v ZV                    30. 9. 2016

Deň srdca                                                    29. 9. 2016

Pamätný deň holokaustu                              september 2016

Študentská kvapka krvi - poďakovanie            27. 9. 2016

Beseda s Tomášom Ulejom                           21. 9. 2016