Školský rok 2021/2022

 

29.06.2022 Cesty za poznaním minulosti

29.06.2022 Rodina a základné ľudské právo na život

24.06.2022 Ďakovný list

24.06.2022 CLIL V ŠKOL. ROKU 2021/22

16.06.2022 Športový deň Slovenského zväzu telesne postihnutých

14.06.2022 Ukrajinská stredoškoláčka pomáha krajanom, ktorí utekajú pred vojnou

01.06.2022 Exkurzia v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene

01.06.2022 Krajšie mestské parky vo Zvolene

30.05.2022 Cena primátorky mesta Zvolen za rok 2021

24.05.2022 Európsky imunizačný týždeň

18.05.2022 Učitelia SZŠ Zvolen na jobshadowingu v zahraničí

18.05.2022 Školská akcia na ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene

18.05.2022 Exkurzia žiakov v Psychiatrickej nemocnici Prof. Matulaya v Kremnici

18.05.2022 Exkurzia žiakov v Domove seniorov na Sliači

13.05.2022 Deň Európy- 9. máj

10.05.2022 Malá medaila svätého Gorazda pre RNDr. Beatu Janouškovú

02.05.2022 Mladý Európan

29.04.2022 26. ročník Dňa narcisov

27.04.2022 Správa zo školskej akcie: Študentská kvapka krvi na SZŠ vo Zvolene

26.04.2022 Spolupráca s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou vo Zvolene

26.04.2022 Deň Zeme - 22. apríl

21.04.2022 Zážitkové učenie

12.04.2022 Beseda-Sexuálni predátori na internete

11.04.2022 Informačno-poradenské stretnutie

08.04.2022 NÁVŠTEVA V ŠKOLE

04.04.2022 Beseda: Ako zvládať svoje emócie

30.03.2022 Zbierka pre Ukrajinu

23.03.2022 Prečo si 21. 3. obúvame rozdielne ponožky

21.03.2022 Cesty za poznaním minulosti 2022

21.03.2022 Týždeň mozgu

18.03.2022 Svetový deň Downovho syndrómu

18.03.2022 Turisticko - poznávacia akcia

15.03.2022 Študentská kvapka krvi  na SZŠ vo Zvolene

03.03.2022 Zbierka pre Ukrajinu

25.02.2022 Prevencia kriminality - Alkohol a mladiství

23.02.2022 Spolupráca s Mestskou políciou vo Zvolene

22.02.2022 Oznam: Burza kníh - Mesiac knihy

22.02.2022 Prevencia sociálno-patologických javov

18.02.2022 Ručne maľovaná cyklomapa

16.02.2022 Prevencia kriminality

11.02.2022 Medzinárodný deň patriotizmu

11.02.2022 Online Burza stredných škôl v Banskobystrickom kraji

15.01.2022 Inovatívna výučba digitálnych zručností žiakov školy

16.12.2021 Virtuálny deň otvorených dverí na SZŠ Zvolen 2022

13.02.2021 Svetový deň ľudských práv - 10. december

08.12.2021 Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja medzi učiteľmi

03.12.2021 Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím 3. december

02.12.2021 Celoslovenská kampaň Červené stužky

30.11.2021 Video o škole

26.11.2021 Ako zvládať emócie?

22.11.2021 Politika inšpirovaná mládežou / Youth inspires politic

12.11.2021 Odhaľovanie pamätnej tabule  Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej

10.11.2021 Celoslovenský projekt Živých pietnych miest

03.11.2021 Junior festival Ekotopfilm-Envirofilm

21.10.2021 Odborná klinická prax žiakov SZŠ Zvolen v zahraničí

21.10.2021 Ako sa brániť šikanovaniu?

30.09.2021 Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce

28.09.2021 Právne vedomie a právna zodpovednosť

28.09.2021 Pobožní Židia

28.09.2021 Európsky deň jazykov - 26. september

23.09.2021 Biela pastelka 2021

17.09.2021 Deň obetí holokaustu a rasového násilia  - 9. september

14.09.2021 Galéria žiakov - denné štúdium

09.09.2021 Nezabudnutí susedia

 

Školský rok 2020/2021

30.06.2021 Súťaž - Cesty za poznaním minulosti 2021

29.06.2021 Zdravý životný štýl

29.06.2021 Stretnutie s veľvyslankyňou

22.06.2021 Prevencia drogových závislostí a užívania legálnych a nelegálnych drog

17.06.2021 Súťaž prvej pomoci – „Zdravotník v akcii“ 2020/2021

12.05.2021 Obchodovanie s ľuďmi

06.05.2021 Prevencia kriminality

30.04.2021 Európska únia a jej budúcnosť - online beseda

26.04.2021 Preventívny projekt - Ničenie majetku, sprejerstvo, vandalizmu

22.04.2021 DEŇ ZEME - 22. apríl, školský kvíz

22.04.2021 DEŇ ZEME - 22. apríl, online prednáška

25.03.2021 Marcové číslo časopisu Kam po strednej

28.01.2021 Aktuálne informácie pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium

18.12.2020 Deň ľudských práv

12.10.2020 Právna zodpovednosť, právne vedomie

12.10.2020 Ako sa brániť šikanovaniu?

06.10.2020 Európsky deň jazykov - 26. september

01.10.2020 Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník

01.10.2020 Poznávacia turistika - Pustý hrad

18.09.2020 Mladý Európan- 15. ročník

18.09.2020 Správa z akcie: Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia- 9. september

 

Školský rok 2019/2020

01.07.2020 Vyhodnotenie projektu CLIL 2019/2020

24.06.2020 Krajské kolo SOČ

09.03.2020 Drogy, to teda nie!

17.02.2020 Lyžiarsky pobytový zájazd 2020

17.02.2020 divadelné predstavenie List čiernemu synovi

13.02.2020 Olympiáda ľudských práv

12.02.2020 Ekotopfilm - Envirofilm

04.02.2020 Výstava v Lesníckom a drevárskom múzeu

10.12.2019 Mikuláš deťom

10.12.2019 Mikuláš v DDS na ulici M. R. Štefánika

10.12.2019 Deň ľudských práv - 10. december

10.12.2019 Krása papierových betlehemov

06.12.2019 Využitie metódy CLIL

03.12.2019 Študentská kvapka krvi na SZŠ vo Zvolen

28.11.2019 iBobor 2019/20

28.11.2019 Obchodovanie s ľuďmi

28.11.2019 Stredoškolák

21.11.2019 Kľúčové okamihy

18.11.2019 odborná exkurzia: Psychiatrická nemocnica

11.11.2019 Pravda o drogách

21.10.2019 Návykové látky a doping

18.10.2019 Psychohygiena a zdravý životný štýl

18.10.2019 Rozhoduj o Európe

10.10.2019 Ničenie a poškodzovanie cudzieho majetku

10.10.2019 Právne vedomie a právna zodpovednosť

10.10.2019 Exkurzia

30.09.2019 Finančná gramotnosť

25.09.2019 ČO JE MÚZEUM?

18.09.2019 Správa z akcie: Pamätný deň holokaustu

 

Školský rok 2018/2019

26.06.2019 Múzeum Slovenského národného povstania

25.06.2019 Arborétum Borová hora,  Zvolen

24.06.2019 Zabudnuté remeslá

17.06.2019 IT FITNESS TEST 2019

17.06.2019 Akcia: Svetový deň utečencov

01.06.2019 Medzinárodný deň detí

15.05.2019 Milan Rastislav Štefánik

15.05.2019 Mladý digitálny Európan 2019

07.05.2019 Exkurzia do DFNsP v Banskej Bystrici

10.04.2019 Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci

05.04.2019 Mladý Európan 2019

01.04.2019 Prevencia kriminality mladistvých

27.03.2019 Školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci

26.03.2019 Drogy, to teda nie!

21.03.2019 Vzdelávacia akcia - CHKO Poľana

13.03.2019 Týždeň mozgu 2019

13.03.2019 Exkurzia - Úrad priemyselného vlastníctva

12.03.2019 Projekt - Bezpečný návrat domov

11.02.2019 Olympiáda ľudských práv

05.02.2019 Výstava v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene pod názvom Srnec lesný

20.12.2019 Exkurzia v nemocnici Zelený sen

17.12.2018 Prevencia proti fajčeniu

14.12.2018 Vzdelávacia aktivita: Obchodovanie s ľuďmi

13.12.2018 Vzdelávacia aktivita: Svetový deň ľudských práv

10.12.2018 Obrázky Vianoc III. - Od Vianoc do ducha, nespúšťaj sa kožucha...

10.12.2018 MIKULÁŠ V NEMOCNICI

09.12.2018 Majte svoj cukor pod kontrolou

07.12.2018 Vianočné prianie

07.12.2018 Odborná exkurzia: „Hospic – Dom Božieho Milosrdenstva v Banskej Bystrici“

07.12.2018 Vzdelávacia aktivita: „Populácia lesnej zvery“

26.11.2018 Prednáška o problematike psychohygieny

08.11.2018 Kyberšikana - vzdelávacia akcia pre žiakov

 

Školský rok 2017/2018

 

Exkurzia v Banskej Bystrici                    27. 6. 2018

Exkurzia II. a a II. B                              26. 6. 2018

Drevo vždy živé                                    12. 6. 2018

Nenič! Nebuď vandal! Sprejerstvo           23. 5. 2018

Mladý digitálny Európan 2018                 10. 5. 2018

Exkurzia v DSS Symbia vo Zvolene         14. 5. 2018

Svetový deň hygieny rúk 2018                5. 5. 2018

Exkurzia do DFNsP v Banskej Bystrici      30. 4. 2018

IMPRO CUP - Improvizuj 2018                12. 4. 2018

Dejiny hudby                                        16. 4. 2018

Deň narcisov 2018                                13. 4. 2018

Deň zdravia 2018                                   7. 4. 2018

Akcie Mgr. D. Gondovej - Drogy, to teda nie a Mladý Európan     26.3. 27. 3. 2018

6. celolovenská konferencia v BB             21. 3. 2018

Ekotopfilm - Envirofilm                            20. 3. 2018

Správa z odbornej exkurzii                      14. 3. 2018

Etudy z dreva a drevený šperk                 14. 3. 2018

Týždeň mozgu                                       13. 3. 2018

Exkurzia v ÚPV v Banskej Bystrici              13. 3. 2018

Bezpečný návrat domov                          12. 3. 2018

Lyžiarsky zájazd                                   5.3. - 9. 3. 2018

Edukačná aktivita v MŠ Imatra vo Zvolene  1. 3. 2018

3. študentská konferencia                         2. 3. 2018

Zelený sen - exkurzia                               14. 2. 2018

Návšteva Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene   12. 2. 2018

Mladí v Európe: Ako ďalej?                       január . február 2018

Vzdelávacia aktivita                                 31. 1. 2018

Obrázky Vianoc II, Vôňa slamy a ihličia     18.12. - 20. 12. 2017

Návykové látky                                       12. 12. 2017

Svetový deň ľudských práv                       december 2017

Deň otvorených dverí 2017                       8. 12. 2017

Exkurzia v RÚVZ vo Zvolene                     8. 12. 2017

Obchodovanie s ľuďmi                              7. 12. 2017

Mikuláš deťom a seniorom                        6. 12. 2017

Mikuláš v MŠ Zvolen  2017                        6. 12. 2017

Mikuláš v DSS Zvolen 2017                       5. 12. 2017                     

Stužková IV. A triedy 2017                       18. 11. 2017

Prednáška pre žiakov tretieho ročníka        24. 11. 2017

Stredoškolák 2017 v ZH                            22. 11. 2017

Psychohygiena                                         15. 11. 2017

Zájazd do Osvienčimu                               24. 10. 2017

Finančná gramotnosť                                 16. 10. 2017

Stop šikanovaniu, kyberšikanovanie            16. 10. 2017            

 KOŽAZ 2017

 Vzdelávacia akcia v múzeu                        3. 10. 2017 

 Exkurzia na Okresnom súde vo Zvolene      29. 9. 2017

 Pochod v prírode                                       28. 9. 2017                                

 Deň srdca 2017                                         22. 9. 2017

 Pamätný deň holokaustu                          

 Prednáška o prevencii kriminality                20. 9. 2017

 Prehliadka Légiovlaku                                  8. 9. 2017

 

 

Školský rok 2016/2017 

Objavy a vynálezy, ktoré zmenili náš svet          29. 6. 2017

Exkurzia do ŠLÚ Marína š.p. Kováčová               27. 6. 2017

Exkurzia v Múzeu SNP v Banskej Bystrici             27. 6. 2017

Správa z mimoškolskej aktivity                         26. 6. 2017

Vzdelávacia aktivita - Finančná gramotnosť        26. 6. 2017

Pochod v prírode: Zvolen - Sliač - Hronsek         20. 6. 2017

Hudba aj ej význam v historickom kontexte          5. 6. a 12. 6. 2017

Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach    31. 5. 2017

Alternatívna vyučovacia hodina dejepisu              15. 5. 2017 

2. vedecká konferencia pôrodných asistentiek       5. 5. 2017

Piata celoslovenská konferencia žiakov stredných zdravotníckych škôl  5. 4. 2017

Deň zdravia 2017                                          7. 4. 2017

Deň narcisov 2017                                         7. 4. 2017

Akcie 6. 4. 2017  Mgr. Gondová

Aj cukor môže chutiť horko                             20. - 24. 3. 2017

Exkurzia do nemocnice AGEL                           15. 3. 2017

Týždeň mozgu                                                14. 3. 2017

Exkurzia v ÚPV v Banskej Bystrici                     14. 3. 2017

Nenič! Nebuď vandal! Spejerstvo.                     13. 3. 2017

2. študentská konferencia

Stužková slávnosť IV. A triedy

Návšteva výstavy v múzeu vo Zvolene               9. 2. 2017 

Zájazd do Viedne                                          16. 12. 2016

Mikuláš v nemocnici                                       6. 12. 2016

Obrázky Vianoc, Koledníci idú ...                    12. 12. 2016 

Obchod s ľuďmi                                                           9. 12. 2016                              

Čo vieš o Európskej únii                                  1. 12. 2016

Mikuláš v DSS vo Zvolene                                6.12. 2016

Problém kyberšikanovania                             21. 11. 2016

Výlet do Vysokých Tatier              

Pustý hrad jeseň 2016                                  25. 10. 2016

Online beseda                                              21. 10. 2016

Finančná gramotnosť                                     17. 10. 2016

Exkurzia na okresnom súde v ZV                    30. 9. 2016

Deň srdca                                                    29. 9. 2016

Pamätný deň holokaustu                              september 2016

Študentská kvapka krvi - poďakovanie            27. 9. 2016

Beseda s Tomášom Ulejom                           21. 9. 2016