Clil ANJ a ZOA - Príjem pacienta a monitoring 2017

 Clil ANJ a ZOA - Ošetrovateľské intervencie 2016 

 Clil PRP a ANJ - Oznámenie nehody a náhle vzniknutej situácie na dispečing ZZS

 Clil  ZOA a NEJ - aplikácia inzulínu inzulínovým perom

 Clil ZOA a NEJ - Domáca lekárnička 2016 

 CLIL ANJ a ZOAc -  Obväzová technika a obväzy

 CLIL NEJ a ZOAc - Stravovanie pacientov, podávanie jedla, kŕmenie pacientov

 CLIL NEJ a ZOAc - Príprava a podávanie čaju

 CLIL ANJ a ZOA - Polohovanie, nácvik sedu a stoja

 CLIL NEJ a ZOA - Aplikácia inzulínu inzulínovým perom

 CLIL ANJ a ZOA  - Odber kapilárnej krvi

 CLIL ANJ a ZOA - "Ošetrovateľské intervencie"

 CLIL NEJ a ZOA  - Domáca lekárnička