Dňa 12. 3. 2019 sa zúčastnili žiaci 2. ročníka vzdelávacej aktivity pod názvom Bezpečný návrat domov. Projekt sa zameriava na elimináciu sociálno patologických javov u mladistvých, najmä užívanie alkoholu. Akcia bola realizovaná v spolupráci s Mestskou políciou a Regionálnym úradom zdravotníctva vo Zvolene.

Mgr. Danica Gondová