Medzinárodná aktivita „Týždeň mozgu" je zameraná na ľudský mozog a jeho činnosť. Hovorí o mozgových ochoreniach, o spôsoboch ich liečby, ale najmä o prevencii. Prioritou je priblížiť i možnosti, ako možno zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

Cyklus prednášok a zážitkových aktivít absolvovali dňa 13. marca 2019 žiaci 2. ročníka. Témy, ktoré pripravila Mgr. Gondášová z RÚVZ vo Zvolene,  boli podnetné a zaujímavé.

Akciu organizovala a pedagogický dozor zabezpečila PhDr. Darina Hrivnáková