Dňa 21. 3. 2019 bola realizovaná vzdelávacia akcia v spolupráci s pracovníčkou Správy CHKO Poľana pani Bariakovou. Žiakom 2. ročníka bol premietnutý film Poľana, ktorý získal ocenenie za najlepší zahraničný dokumentárny film. Súčasťou aktivity bola diskusia zameraná na chránenú krajinnú oblasť Poľana, vypracovanie pracovného listu a kvíz.

 

Mgr. Danica Gondová