Dňa 26. 3. 2019 sa zúčastnili žiačky 1. ročníka vedomostného kvízu Drogy, to teda nie! Našu školu reprezentovali Viktória Júlia Bodorová a Radoslava Halajová, ktoré získali zaujímavé prezenty od usporiadateľov súťaže.

Na príprave akcie participovali Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Mesto Zvolen, Mestská polícia a Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Mgr. Danica Gondová