Dňa 1.4. 2019 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili besedy s inšpektorom Mestskej polície vo Zvolene Jozefom Michalíkom. Aktivita bola zameraná na prevenciu užívania alkoholu a tiež legislatívu vzťahujúcu sa na túto oblasť. Spätná väzba bola veľmi dobrá, žiaci počas vzdelávania aktívne komunikovali s preventistom.

Mgr. Danica Gondová