Dňa 7. 5. 2019 sa žiaci III. ZAA, III. ZAB triedy zúčastnili exkurzie do DFNsP v Banskej Bystrici. Exkurziou nás sprevádzala vedúca odboru Ošetrovateľstva Mgr. Ľuba Pohorela. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť žiakov so systémom práce v Detskej fakultnej nemocnici na rôznych klinikách, personálnym a materiálnym vybavením na jednotlivých ošetrovacích jednotkách vrátane KAIM. Exkurzie sa zúčastnili žiaci III. ZAA a III. ZAB.

 

Správu vypracovala učiteľka : Mgr. Karin Ťavodová