Dňa 15. mája 2019 bolo realizovaná e- testovanie v rámci celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý digitálny Európan. Do súťaže sa zapojili žiaci 2. ročníka- 15 žiakov a zároveň si vyskúšali modernú formu ako si otestovať svoje vedomosti o Európskej únii. Mladý digitálny Európan nadväzuje na vedomostnú súťaž Mladý Európan a realizuje ju zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s NÚCEM a Univerzitou P.J.Šafárika v Košiciach pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.

Mgr. Danica Gondová