Na základe výzvy ministerky školstva, vedy, výskum športu Slovenskej republiky sa aj naša škola zapojila do 8. ročníka najväčšieho testovania IT zručností - IT FITNES5 TEST 2019.

Zámerom tohto on-line testovania bolo (je, testovanie prebieha od 17. 5. 2019 do 15. 7. 2019 a otestovať sa môže každý) zistiť úroveň základných IT zručností, schopností ich efektívneho využívania pri štúdiu, v práci či v každodennom živote.

Test pre stredné/vysoké školy pozostával z 25 otázok v 5 oblastiach:

- Internet,

- bezpečnosť a počítačové systémy,

- kolaboratívne nástroje a sociálne siete,

- kancelárske nástroje,

- komplexné úlohy.

Na testovaní sa zúčastnilo 53 študentov, v tom 27 žiakov I. ročníka a 26 žiakov II. ročníka.

K 17. 6. 2019 (8:04 hod.) bolo spolu testovaných 21 189 osôb pri priemernej úspešnosti 51% . Žiaci našej školy dosiahli celkovú priemernú úspešnosť 49%, teda 1753 študentov dosiahli lepšie hodnotenie ako je celoslovenský priemer.

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci v poradí pre I. ročník:

poradie

meno a priezvisko

úspešnosť

percentil

1

Tamara Hodermarská

80.0%

94.31%

2

Viktória Júlia Bodorová

60.0%

68.15%

3

Petra Nepšinská

56.0%

61.92%

 

Sára Pechová

56.0%

61.92%

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci v poradí pre II. ročník:

poradie

meno a priezvisko

úspešnosť

percentil

1

Filip Toma

72.0%

86.15%

2

Andrea Adamíková

68.0%

80.58%

3

Marcela Kocianová

60.0%

68.03%

 

Nikolaj Dolžikov

60.0%

68.03%

 

Dominika Krajčiová

60.0%

68.03%