Dňa 24. 6. 2019 absolvovali žiaci 1. ročníka projektové vyučovanie v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene.Cieľom aktivity bolo oboznámiť sa s tradíciou remesiel na Slovensku, poznať ich široké využitie a dobové nástroje. V závere vypracovali žiaci pracovné listy.

 

Mgr. Danica Gondová