Pri príležitosti pamätného dňa holokaustu spracovali žiaci 1. a 2. ročníka prezentácie, aby si pripomenuli tragické obdobie dejín v období
2. svetovej vojny. Vo svojich prácach opisovali najmä osudy slovenských židov a život v extrémnych podmienkach koncentračných táborov.

koordinovala: Mgr. Danica Gondová