Dňa 25. 9. 2019 absolvovali žiaci 1. ročníka vyučovanie v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene.Prostredníctvom lektorky získali informácie o dejinách muzejníctva na Slovensku, práci muzeológov, pozreli si prezentáciu,oboznámili sa s niektorými zbierkovými predmetmi.

Mgr. Danica Gondová