Dňa 30. 9. 2019 bola realizovaná prednáška pre žiakov 4. ročníka orientovaná  na finančnú gramotnosť. Žiaci získali informácie o systéme
zdravotnej starostlivosti na Slovensku a Európskej únii , podmienkach poistného, povinnostiach poistenca, preventívnych prehliadkach a o
ďalších možnostiach, ktoré vyplývajú zo zdravotného poistenia. Akcia bola realizovaná v spolupráci s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou vo Zvolene.

Mgr. Danica Gondová