Dňa 10. 10. 2019 sa zúčastnili žiačky 2.ročníka súdneho pojednávania-riešené boli tri prípady na Okresnom súde vo Zvolene. Počas
exkurzie získali tiež zásadné informácie z oblasti trestného práva.

 

Mgr. Danica Gondová