Dňa 10. 10. 2019 bola realizovaná prednáška pre žiakov 1. ročníka zameraná na prevenciu kriminality mladistvých. Prednášajúci   
p.inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene sa venoval téme porušovania zákonov a upozornil na niektoré sociálno-patologické javy.

zabezpečila: Mgr. Danica Gondová