Žiačkam  2. ročníka bola určená prednáška s inšpektorom Mestskej polície vo Zvolene Jozefom Michalíkom na tému Ničenie a poškodzovanie cudzieho majetku- vandalizmus, sprejerstvo. Prednášajúci sa zameral na priestupky voči verejnému poriadku a občianskemu spolunažívaniu.

zabezpečila: Mgr. Danica Gondová