Monika Slašťanová

tel:

045/52037 13

0948 858 211

 
mail monika.slastanova@szszv.eu
       
pracovná doba: 7:00 - 15:00
   vybavovanie pošty: 8:30 - 9:00
   obedňajšia prestávka: 13:00 - 13:30