Dňa 16.10. 2019 sa žiačky II. ZA triedy- Viktória Júlia Bodorová a Radoslava Halajová zúčastnili regionálneho seminára pod názvom Rozhoduj o Európe , ktorý sa konal v priestoroch Okresného úradu Zvolen. Žiačky si vyskúšali simulované vystupovanie na pôde Rady Európskej únie a v Európskom parlamente na tému Ako zjednotiť pravidlá pre využívanie odpadovej vody pre poľnohospodárske závlahy a prispieť tak k riešeniu problémov s nedostatkom vody.

Mgr. Danica Gondová